Prof. Dr. Ahmet ALTIN

 

 

İLETİŞİM
 

Telefon:     0372 291 1291

E-Posta:    aaltin@beun.edu.tr 

 

ÇALIŞMA ALANLARI :
Toprak kirliliği, Yeraltısuyu kirliliği, Atıksuların arıtılması, Elektrokinetik, Çevresel maliyet analizi

 

ÖĞRENİM BİLGİSİ

Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi, Müh. Fakültesi

Çevre Müh. Bölümü

1994

Yüksek Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bil. Enstitüsü

Çevre Müh. ABD

1997

Doktora

Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bil. Enstitüsü

Çevre Müh. ABD

2002

 

AKADEMİK ÜNVANLAR

Araştırma Görevlisi

Cumhuriyet Üniversitesi, Müh. Fakültesi

Çevre Müh. Bölümü

1994

Yardımcı Doçent

Bülent Ecevit Üniversitesi, Müh. Fakültesi

Çevre Teknolojisi ABD

1997

Doçent

Bülent Ecevit Üniversitesi, Müh. Fakültesi

Çevre Teknolojisi ABD

2002

Profesör

Bülent Ecevit Üniversitesi, Müh. Fakültesi

Çevre Teknolojisi ABD

2014

 

TEZLER

Yüksek Lisans    : Sivas Kenti Hastane Atıksularının Özellikleri ve Arıtılabilirliğinin İncelenmesi 
Doktora              : Ağır Metallerle Kirlenmiş Zeminlerin Elektrokinetik Yöntemle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi 

 

İDARİ GÖREVLER

Görev Türü

Tarih

ZKÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yard.

Eylül 2006 - Kasım 2010

BEÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

Şubat 2011 - Kasım 2012

BEÜ Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yard.

Aralık 2011 - Aralık 2014

BEÜ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Aralık 2011 - Aralık 2014

BEÜ Rektör Yardımcılığı

Aralık 2014 - Halen

 

YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Altin S., Altin A., Kahraman B.F., Alemdar S., Alaydin, E., "Removal of Cadmium Ions From Aqueous Solutions by Microorganisms of Activated Sludge", Fresenius Environmental Bulletin, 24(1b), 302-310 (2015).
 2. Altin S., Alemdar S., Altin A., Yildirim Y., "Facilitated Transport of Cd (II) Through a Supported Liquid Membrane with Aliquat 336 as a Carrier", Separation Science and Technology, 46 (5), 754-764, (2011).
 3. Altin S., Yildirim Y., Altin A., "Transport of silver ions through a flat-sheet supported liquid membrane", Hydrometallurgy, 103 (1-4), 144-149 (2010).
 4. Altin, A., Bakir, F., Özölçer, İ.H., "The Evaluation of Kurtboğazı Dam (Ankara, Turkey) from Hydro-Geochemical and Environmental Aspects", Water Resources Management, 24(4), 747-759 (2010).
 5. Altin, A., Özölçer, İ.Ö., Yildirim, Y., "Water Pollution in the Southern Coastal Region of the Black Sea", Fresenius Environmental Bulletin, 18(11a), 2170-2180 (2009).
 6. Altin, A., "An Alternative Type of Photoelectro-Fenton Process for the Treatment of Landfill Leachate", Separation and Purification Technology, 61(3), 391-397 (2008).
 7. Altin, S., Demircioglu, N., Peker, I., Altin, A., "Effects of Acceptor Phase and Donor Phase Properties on Sodium Ions Transport from Aqueous Solutions Using Liquid Membrane Systems", Colloids and Surfaces A - Physicochemical and Engineering Aspects, 306(1-3), 14-21 (2007).
 8. Altin, A., Degirmenci, M., "Lead (II) Removal from the Natural Soils by Enhanced Electrokinetic Remediation", Science of the Total Environment, 337(1-3), 1-10 (2005).
 9. Altin, A., Altin, S., Elevli, B., Degirmenci, M., Ozturk, A.K., "The Effect of BOD5 and Flowrate of Activated Sludge Systems on Investment and Energy Costs", International Journal of Environment and Pollution, 23(4), 425-437 (2005).
 10. Atmaca, E., Peker, I., Altin, A., "Industrial Noise and its Effect on Human Beings", Polish Journal of Environmental Studies, 14(6), 721-726 (2005).
 11. Altin, A., Altin, S., Atmaca, E., Degirmenci, M., "Lead (II) Removal from Natural Sandy Soils By Enhanced Electrokinetic Remediation", Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 73(3), 551-560 (2004).
 12. Altin, S., Altin, A., Elevli, B., Cerit, O., "Determination of Hospital Waste Composition and Disposal Method: A Case Study", Polish Journal of Environmental Studies, 12(2), 251-255 (2003).
 13. Karagozoglu, B., Altin, A., Degirmenci, M., "Flowrate and Pollution Characteristics of Domestic Wastewater", International Journal of Environment and Pollution, 19(2), 259-270 (2003).
 14. Altin, A., Altin, S., Degirmenci, M., "Characteristic and Treatability of Hospital (Medical) Wastewaters", Fresenius Environmental Bulletin, 12(9), 1098-1108 (2003).

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (Diğer)

 1. Altin, S., Altin, A., "A survey related to views of the companies about ISO 14001 certification preparatory stage", Global Journal on Advances in Pure & Applied Sciences, 3, 15-22, (2014).
 2. Altin, S., Altin, A., "A study on the expectancies and benefits of companies from the ISO 14001 certification process", Global Journal on Advances in Pure & Applied Sciences, 3, 23-29, (2014).
 3. Altin, A., Tecer, S., Tecer, L., Altin, S., Karaman, B.F., "Environmental Awareness Level of Secondary School Students: A Case Study in Balıkesir (Türkiye)", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 1208-1214, (2014).
 4. Alaydin, E., Demirel, G., Altin, S., Altin, A., "Environmental Knowledge of Primary School Students: Zonguldak (Turkey) Example", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 1150-1155, (2014)

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 1. Demirel Bayık G., Altın A., Çapar Ö.F., "Availibility of Paper Mill Lime Mud in Landfill Area  as  Filling and Cover Material", 2nd International Conference on Recycling and Reuse, June 4-6, İstanbul, Turkey (2014).
 2. Altin, S., Altin, A., "A survey related to views of the companies about ISO 14001 certification preparatory stage", 2nd Global Conference on Environmental Studies, April 10 - 12, 1-7, Rome, Italy (2014).
 3. Altin, S., Altin, A., "A study on the expectancies and benefits of companies from the ISO 14001 certification process", 2nd Global Conference on Environmental Studies, April 10 - 12, 1-6, Rome, Italy (2014).
 4. Alaydin, E., Demirel, G., Altin, S., Altin, A., "Environmental Knowledge of Primary School Students: Zonguldak (Turkey) Example", 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, October 27-29, p.54, Barcelona, Spain (2013).
 5. Altin, A., Tecer, S., Tecer, L., Altin, S., Karaman, B.F., "Environmental Awareness Level of Secondary School Students: A Case Study in Balıkesir (Türkiye)", 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, October 27-29, p.57, Barcelona, Spain (2013).
 6. Degirmenci, M., Tezcan, L., Ekmekci, M., Atmaca, E., Altin, A., Namkhai, O., Yazıcı, M., Batukan, E., "Planning of water supply infrastructure on the basis of sustainable water resources management in Kayseri Metropolitan City, Central Turkey: a plan for the year 2050", European Geosciences Union General Assembly 2011, April 03- 08, 8th Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-2903-2, Vienna, Austria (2011).
 7. Akyuz, M., Ata , S., Cabuk , H., Yildirim, Y., Altin, A., Altin, S., "Determination of Particle-Associated Nitrosamines in the Atmospheric Environment of Zonguldak", Turkey, Book of Abstracts 9th European Meeting on Environmental Chemistry, December 3-6, p. 46, Girona, Spain (2008).
 8. Yildirim, Y., Altin, S., Altin, A., "Transport of Silver Ion Through Supported Liquid Membrane Using DC18C6 Ligand as Carrier in Toluene", 9th European Meeting on Environmental Chemistry, December 3-6, p. 59, Girona, Spain (2008).
 9. Yilmaz, G., Altin, A., Yildirım, Y., Ozolcer, I.H., "Surface Water Pollution in West Black Sea Costal Region: A Case Study in Zonguldak City and Province (Turkey)", 2nd International Conference on Water and Environment, January 30-31, 437-442, Blida, Algeria (2007).
 10. Altin, A., Atmaca, E., Altin, S., Evren V., "Comparative Cost Analysis of the Electro-Fenton and the Photoelectro-Fenton Processes", 6th Symposium on Electrokinetic Remediation, June 12-15, 49-50, Vigo, Spain (2007).
 11. Altin, A., Degirmenci, M., "An Enhanced Electrokinetic Remediation for Lead Removal from Soils Polluted from a Zinc Production Plant", 6th Symposium on Electrokinetic Remediation, June 12-15, 145-146, Vigo, Spain (2007).
 12. Altin, A., Degirmenci, M., "Removal of Lead (II) from Kaolinite of Çanakkale (Turkey) by Using Electrokinetic Remediation Technology", 4th International Conference: Interfaces Against Pollution, June 4-7, p. 98, Granada, Spain (2006).
 13. Altin, A., Atmaca, E., Altin, S., "Effects of pH and H2O2 Concentrations on Treatment of Leachate by Using Electro-Fenton Method", 4th International Conference: Interfaces against Pollution, June 4-7, p. 186, Granada, Spain (2006).

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Altın, A., Altın, S., Demirel, G., Alaydın, E., "Uluslararası Finans Kuruluşlarınca Desteklenen Projelerde Çevre Yönetim  Planı  (ÇYP) ve Katı Atıklar", Katı Atık ve Çevre, 1 (85), 11-20 (2012).
 2. Altın, S., Atmaca, E., Altın, A., "Sızıntı Sularının UV/H2O2, Elektro-Koagülasyon, Elektro-Fenton ve Fotoelektro-Fenton Yöntemleriyle Arıtılabilirliği", Katı Atık ve Çevre, 1 (77), 18-24 (2010).
 3. Altın A., Değirmenci, M., "Çinko Üretim Tesisi Atıkları İle Kirlenmiş Topraklardan Elektrokinetik Yöntem İle Kurşun Giderimi", Katı Atık ve Çevre, 1 (77), 11-17 (2010).
 4. Altın, A., Değirmenci, M., "Çanakkale Kaolininden Elektrokinetik Arıtım Yöntemi  ile Kurşun (II) Giderimi", Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi-Seri A-Yerbilimleri, 19(2), 99-104 (2002).
 5. Altın, A., Altın, S., "Yeraltısuyu Kirliliği ve Koruma Alanlarının Belirlenmesinde Vadoz Zonun (Doygun Olmayan Zon) Önemi", Katı Atık ve Çevre, 1(43), 2-11 (2001).
 6. Altın, S., Altın, A., Cerit, O., "Hastane Katı Atıklarının Özellikleri ve Bertaraf Sistemleri: Sivas Örneği", Katı Atık ve Çevre, 1(41), 8-12 (2001).
 7. Sarıoğlu, M., Karakuş, C.B., Altın, A., "Tek Çamurlu Aktif Çamur Sistemlerinin C-N-P Giderim Performansının Belirlenmesi", Katı Atık ve Çevre, 1(41), 1-7 (2001).
 8. Değirmenci, M., Altın, A., Altın, S., "Atıksu Miktarı ve BOİ5 Kirlilik Yükünün Biyolojik Arıtma Sistemi Maliyetlerine Olan Etkilerinin İncelenmesi", DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 2(4), 1-14 (2000).
 9. Altın, A., Değirmenci, M., Altın, S., "Sivas Kentinde Bulunan Hastane Atıksularının Miktar ve Özelliklerinin Belirlenmesi", DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(2), 33-47 (1999).
 10. Değirmenci, M., Altin, A., "Cumhuriyet Üniversitesi Atıksu Arıtma Tesisinin Ölçülmüş Atıksu Parametrelerine Göre İncelenmesi", Hacettepe Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 1(3), 21-41 (1996).

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 1. Altın, S., Alaydın, E., Altın, A., Demirel, G., Farizoğlu, H., "Zonguldak İlinde Düzensiz Depolamadan Düzenli Depolamaya Geçiş Sürecinin Değerlendirilmesi", 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 17-20 Ekim, 1-8, Antalya (2012).
 2. Alaydın, E., Altın, A., Demirel, G., Altın, S., "İlköğretim Öğrencilerinin Atık İndirgeme, Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım (3R)  Bilgi ve Eğitiminin Değerlendirilmesi: Zonguldak Örneği", 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 17-20 Ekim, 1-6, Antalya (2012).
 3. Altın, A., Altın, S., Demirel, G., Alaydın, E., "Uluslararası Finans Kuruluşlarınca Desteklenen Projelerde Çevre Yönetim  Planı  (ÇYP) ve Katı Atıklar", 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 7-10 Eylül, 16-25, Girne (2011).
 4. Tecer, S., Altın, A., "İlköğretimde Çevre Eğitimi ve Çevresel Bilinç Gelişimi Üzerine Bir Alan Çalışması: Balıkesir Örneği", Balıkesir Kent Sempozyumu-26-28 Kasım, 209-217, Balıkesir (2010).
 5. Yıldırım, Y., Altın, A., Özölçer, İ.H. ve Çapar, Ö.F., "Çatalağzı Enerji Havzası'nda Enerji Üretiminden Kaynaklanan Kirleticiler ve Karadeniz'e Etkileri", Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs, 1485-1493, Trabzon (2010).
 6. Altın, S., Atmaca, E., Altın, A., "Sızıntı Sularının UV/H2O2, Elektro-Koagülasyon, Elektro-Fenton ve Fotoelektro-Fenton Yöntemleriyle Arıtılabilirliği", I. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 27-29 Mayıs, 564-571, Eskişehir (2009).
 7. Altın A., Değirmenci, M., "Çinko Üretim Tesisi Atıkları İle Kirlenmiş Topraklardan Elektrokinetik Yöntem İle Kurşun Giderimi", I. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 27-29 Mayıs,  478-485, Eskişehir (2009).
 8. Altın, S., Altın, A., Yıldırım, Y., "Ağır Metal Gideriminde Destekli Sıvı Membran Sistemleri", Çevre Sorunları Sempozyumu, 14-17 Mayıs, 1321-1327, Kocaeli (2008).
 9. Altın, A., Bakır, F., "Kurtboğazı Baraj Gölü'nü (Ankara) Besleyen Yüzey Sularının Hidro-Jeokimyasal ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi", Çevre Sorunları Sempozyumu, 14-17 Mayıs,  1189-1198, Kocaeli (2008).
 10. Altın, A., Yıldırım, Ö., "Kraft Kağıt Endüstrisi Atıksularının Elektro-Fenton Yöntemiyle Arıtılabilirliği", Çevre Sorunları Sempozyumu, 14-17 Mayıs,   971-979, Kocaeli (2008).
 11. Yılmaz, G., Aksoy, B., Altın, A., Yıldırım, Y., Özölçer, İ.H., "Batı Karadeniz Kıyı Bölgelerinde Su Kirliliği: Zonguldak Örneği", Mersin Üniversitesi Ulusal Çevre Sempozyumu, 18-21 Nisan, 1-10, Mersin (2007).
 12. Değirmenci, M., Altın, A., Atmaca, E., "Kayseri Kenti İçme Suyu Havzasının Mevcut Durumunun Su Kullanımı Açısından İrdelenmesi", 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 20-24 Mart, 1-2, Ankara (2006).
 13. Değirmenci, M., Alay, S., Altın, A., "Cumhuriyet Üniversitesi Atıksularının Genel Özellikleri ve Arıtma Tesisinin Genel Durumu", I. Ulusal Çevre Kongresi, 13-15 Ekim, 497-505, Sivas (2004).
 14. Altın, A., "Yeraltısuyu ve Toprak Kirliliği Arıtımında Kullanılan Yöntemler", I. Ulusal Çevre Kongresi, 13-15 Ekim, 173-182, Sivas (2004).
 15. Değirmenci, M., Altın, A., "Mersin-Erdemli Arası Sahil Bölgesinde Yeraltısularında Tuzlanma Sorununun İncelenmesi", I. Çevre ve Jeoloji Sempozyumu, 21-23 Mart, 173-185, İzmir (2001).
 16. Karagözoğlu, B., Altın, A., Sarıoğlu, M., "Sivas Kentindeki Çeşitli Endüstri Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Özelliklerinin ve Koagülasyon ve Flokülasyon Yöntemi İle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi", Kayseri I. Atıksu Sempozyumu, 22-24 Haziran, 424-428, Kayseri (1998).
 17. Altın, A., Değirmenci, M., Altın, S., "Hastane Atıksularının Arıtılması", Kayseri I. Atıksu Sempozyumu, 22-24 Haziran, 262-268, Kayseri (1998).
 18. Karagözoğlu, B., Altın, A., Altın, S., "Sularda Bulunan Nitrat'ın Kaynakları ve İnsan Sağlığına Etkileri ve Arıtma Yöntemleri", Kayseri I. Atıksu Sempozyumu, 22-24 Haziran, 50-57, Kayseri (1998).
 19. Altın, A., Değirmenci, M., "Hastane Atıksularının Koagülasyon ve Flokülasyon Yöntemiyle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi", I. Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Sempozyumu, 24-26 Haziran, 143-153, Bursa (1996).

 

YÖNETİLEN LİSANSÜSTÜ TEZLER

 1. Kahraman, B.F., "Farklı Azot Kaynaklarının Toprakta Biyolojik Yolla Dizel Arıtımı Üzerindeki Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi, 26.06.2014.
 2. Uyar, K., "Kraft Kağıt Endüstrisinde Su ve Atıksu Yönetimi", Yüksek Lisans Tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi, 11.07.2012.
 3. Bakır, F., "Kurtboğazı Baraj Gölü'nü Besleyen Derelerin ve Baraj Çıkış Suyunun Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 19.07.2007.
 4. Yıldırım, Ö., "Kağıt Endüstrisi Atıksularının Elektro-Fenton Yöntemiyle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi,  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 19.07.2007.
 5. Tecer, S., "Çevre İçin Eğitim: Balıkesir İli İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum, Bilgi, Duyarlılık ve Aktif Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma", Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 14.03.2007.

 

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

 1. Selülöz İçeren Atık Malzemelerin Petrol Kirliliği Arıtımında Kullanılabilirliği, BAP Araştırma Projesi, 2014.77047330.02, Yönetici, (devam ediyor).
 2. Kilimli ilçesinde bulunan ergenlik dönemindeki çocukların televizyon eğilimlerinin özdeşleşme ve medya okuryazarlığı ile ilişkisinin araştırılması ve belgeselleştirilmesi, BAP Araştırma Projesi, 2013.57285381.01, Yönetici, (devam ediyor).
 3. Farklı azot kaynaklarının toprakta biyolojik yolla dizel arıtımı üzerindeki etkileri, BAP Araştırma Projesi,  2013.77047330.02, Yönetici, (devam ediyor).
 4. Dizel ile Kirlenmiş Toprakların Biyolojik Yolla Arıtımında Azot Kaynağının Etkisi, TÜBİTAK Araştırma Projesi, 113Y298, Yönetici, 2014.
 5. BEÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Hava Kalitesi İzleme Altyapısının Geliştirilmesi, BAP Altyapı Projesi,  2013.12528785.01, Yönetici, 2014.
 6. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuar Alt Yapısının Geliştirilmesi, BAP Altyapı Projesi, 2011.17.17.01, Araştırmacı, 2012.
 7. Karadeniz'in Türkiye Kıyılarında Su Kirliliği, BAP Makale Destek Projesi, 2009.YMH.45.02, Yönetici, 2010.
 8. Kadmiyum ve gümüş iyonlarının destekli sıvı membran sistemlerinde taşınımını etkileyen parametrelerin bir taşınım modeli kullanılarak incelenmesi, TÜBİTAK Araştırma Projesi, 106Y085, Araştırmacı, 2009.
 9. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuar Alt Yapısının Geliştirilmesi, BAP Altyapı Projesi, 2008.45.10.02, Yönetici, 2009.
 10. Elektro-Fenton ve Fotoelektro-Fenton Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Maliyet Analizi, BAP Yurtdışı Destek Projesi, 2007.YDP.45.07, Yönetici, 2007.
 11. Zonguldak ve Çevresi İçme, Yüzey ve Deniz Sularının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi ve Halk Sağlığı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, BAP Araştırma Projesi, 2003-45-10-01, Yönetici, 2006.
 12. Elektro-Fenton Oksidasyonu İle Sızıntısuyu Arıtımı, BAP Araştırma Projesi, M-260, Yönetici, 2006.
 13. Cumhuriyet Üniversitesi Atıksu Arıtma Tesisindeki Proses Değişikliklerinin Arıtma Verimine ve İşletme Maliyetlerine Olan Etkilerinin İncelenmesi, BAP Araştırma Projesi, M-212, Araştırmacı, 2006.
 14. Kayseri Kent İçme Suyu Havzasında Yeralan Eski Çöp Deponi Alanları Sızıntı Sularının Kent İçme Suyu Akiferlerine Olan Etkilerinin ve Havza Koruma Alanlarının Belirlenmesi, DPT Araştırma Projesi, 2001-K120340, Araştırmacı, 2006.
 15. Ağır Metallerle Kirlenmiş Zeminlerin Elektrokinetik Yöntemlerle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi, BAP Araştırma Projesi, M-169, Araştırmacı, 2002.
 16. Mersin - Erdemli Arası Sahil Bölgesinde Yeraltısuyu Kirliliğinin Araştırılması, BAP Araştırma Projesi,  M-149, Araştırmacı, 2002.
 17. Sivas Kenti Hastane Atıksularının Özellikleri ve Arıtılabilirliğinin İncelenmesi, BAP Araştırma Projesi, M-80, Araştırmacı, 1997.

 

BİLİMSEL VE TEKNİK RAPORLAR

 1. Proses atıksularının yeniden kullanımına ilişkin teknik rapor (Doğuş Çay Fındıklı Çay Üretim Tesisi - Fındıklı, Rize), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2014).
 2. Proses atıksularının yeniden kullanımına ilişkin teknik rapor (Doğuş Çay Salarha Çay Üretim Tesisi -Salarha-Rize), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2014).
 3. Proses atıksuların yeniden kullanımına ilişkin teknik rapor (Selni İnşaat Hazır Beton Tesisi - Kastamonu), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2013).
 4. Proses atıksularının yeniden kullanımına ilişkin teknik rapor (Doğuş Çay Kalkandere Çay Üretim Tesisi - Kalkandere, Rize), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2013).
 5. Fabrika sahası yüzey suyu toplama sistemi tasarımı sonuç raporu  (Lafarge Ereğli Çimento Fabrikası - Zonguldak), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2013).
 6. Arıtılmış suların yeniden kullanımına ilişkin teknik rapor  (Eren Enerji Liman Tesisi - Zonguldak), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2013).
 7. Proses atıksularının yeniden kullanımına ilişkin teknik rapor (Ercanlar Hazır Beton Tesisi - Tosya, Kastamonu), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2012).
 8. Proses atıksularının yeniden kullanımına ilişkin teknik rapor (Doğuş Çay İyidere Çay Üretim Tesisi - İyidere, Rize), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2012).
 9. Proses atıksularının yeniden kullanımına ilişkin teknik rapor (Doğuş Çay Pazar Çay Üretim Tesisi - Pazar, Rize), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2012).
 10. Su ve atıksu yönetimine ilişkin teknik rapor (Nataç İnşaat Hazır Beton Tesisi - Kastamonu), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2012).
 11. Su ve atıksu yönetimine ilişkin teknik rapor (Tonbullar İnşaat Hazır Beton Tesisi - Kastamonu), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2012).
 12. Kireç çamuru atığının çevresel amaçlı kullanımına ilişkin teknik rapor (OYKA Kâğıt Ambalaj Sanayii -  Çaycuma, Zonguldak), Bilimsel Rapor, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, (2011).
 13. Buket HES çevre yönetim planı (Kıvanç Enerji - Çamlıyayla, Mersin), Bilimsel Rapor, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, (2011).
 14. Sebil HES çevre yönetim planı (Kıvanç Enerji - Çamlıyayla, Mersin), Bilimsel Rapor, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, (2011).
 15. Kilyos rüzgâr santrali çevre yönetim planı (Türkmet Enerji -Sarıyer, İstanbul), Bilimsel Rapor, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, (2010).
 16. Kuvars maden ocağı çevre yönetim planı (Camiş Madencilik - Çatalca, İstanbul), Bilimsel Rapor, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, (2010).
 17. Sivas İli Çevre Durum Raporu: Toprak Kirliliği, Sivas Valiliği, Es-Form Ofset Matbaası, 106-109, Sivas, (2002).
 18. Zara-San Entegre Et, Süt Ürünleri ve Hayvancılık Üretim Tesisi Nihai ÇED Raporu (Sivas, Zara), Bilimsel rapor, Cumhuriyet Üniversitesi, (2002).
 19. Çağlayan et entegre tesisi ÇED ön araştırma raporu (Sivas), Bilimsel rapor, Cumhuriyet Üniversitesi, (1999).