AKADEMİK PERSONEL

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM

Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM
0 372 291 2626

yilmaz.yildirim@beun.edu.tr

Çalışma alanları: Hava kirliliği ve kontrolü, İnorganik membran teknolojileri, Katı atık yönetimi, Temiz enerji

Prof. Dr. Ayten GENÇ

Prof. Dr. Ayten GENÇ

Bölüm Başkanı - Anabilim Dalı Başkanı

0 372 291 2627

aytengenc@yahoo.com

Çalışma alanları: Katı - sıvı ayrımı, Adsorpsiyon, Elektrokinetik arıtım, Yağ-Su Emülsiyonları

Prof. Dr. Ahmet ALTIN

Prof. Dr. Ahmet ALTIN

0 372 291 2621

aaltin@beun.edu.tr 

Çalışma alanları: Toprak kirliliği, Yeraltısuyu kirliliği, Atıksuların arıtılması, Elektrokinetik, Çevresel maliyet analizi

Prof. Dr. Süreyya ALTIN

Prof. Dr. Süreyya ALTIN

0 372 291 2566

sureyya.altin@beun.edu.tr

Çalışma alanları: Çevre Kimyası, Sıvı membran sistemleri, Katı atık yönetimi, Su ve atıksu arıtımı

Doç. Dr. Kadir ÖZDEMİR

Doç. Dr. Kadir ÖZDEMİR
0 372 291 2568

kadirozdemir73@yahoo.com

Çalışma alanları: Su kirliliği ve kontrolü, Su kalitesi yönetimi, Membran teknolojileri, İçme sularının arıtılması, Dezenfeksiyon

Prof. Dr. Şeyda ÖZÖNER

Prof. Dr. Şeyda KORKUT
0 372 291 2571

s.korkut@beun.edu.tr

Çalışma alanları: Çevre Biyoteknolojisi, Elektrokimyasal Biyosensörler, DNA Biyosensörleri, Enzimatik Yakıt Hücreleri

Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ZEYDAN

Bölüm Başkan Yardımcısı

0 372 291 2574

ozgurzeydan@yahoo.com

Web Sayfası

Çalışma alanları: Hava kirliliği, emisyon envanterleri, hava kalitesi modelleme, iklim değişikliği ve etkileri

Yrd. Doç. Dr. Nizamettin ÖZDOĞAN

 

Dr. Öğr. Üyesi Nizamettin ÖZDOĞAN

0 372 291 2572

nozdogan256@gmail.com

Çalışma alanları: Biyokimya, enstürmantel analiz, su kalitesi

 

Yrd. Doç. Dr. Sefa KOCABAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Sefa KOCABAŞ

0 372 291 2567

sefakocabas@gmail.com

Çalışma alanları: Adsorpsiyon, Adsorbent Karakterizasyonu, Laboratuar Akreditasyonu, OHSAS 18001 ISG Yönetim Sistemleri

Yrd. Doç. Dr. Ersin AYTAÇ

Dr. Öğr. Üyesi Ersin AYTAÇ

0 372 291 2569

ersin.aytac@beun.edu.tr

Çalışma alanları: Su kirliliği, elektro-koagulasyon

Yrd. Doç. Dr. Gülçin DEMİREL BAYIK

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin DEMİREL BAYIK

0 372 291 2570

gulcindemirel7@gmail.com

Çalışma alanları: Hava kirliliği ve kontrolü, sağlık risk değerlendirmesi

Arş. Gör. Elif ÖZTEKİN

Arş. Gör. Dr. Elif ÖZTEKİN

0 372 291 1390

elif.alaydin@gmail.com

Çalışma alanları: Nutriet geri kazanımı, elektrokimyasal prosesler, yenilenebilir enerji, katı atık yönetimi

Arş. Gör. Eren KARAKAVUZ

Arş. Gör. Eren KARAKAVUZ

0 372 291 1414

karakavuz@gmail.com

Çalışma alanları: Fitoremediyasyon, Organoklorlu Pestisitler

Arş. Gör. Ömer GÜNGÖR

Arş. Gör. Dr. Ömer GÜNGÖR

0 372 291 1959

gngromer@gmail.com

Çalışma alanları: Çevre modelleme, havza yönetimi, su kalitesi, iklim değişikliği

Arş. Gör. Bekir Fatih KAHRAMAN

Arş. Gör. Bekir Fatih KAHRAMAN

0 372 291 1414

bfatihkahraman@beun.edu.tr

Çalışma alanları: Toprak Arıtımı

Arş. Gör. Candan ERYILMAZ

Arş. Gör. Candan ERYILMAZ

0 372 291 1390

candankose@outlook.com

Çalışma alanları: Elektrokoagulasyon, Elektrosedimantasyon

Arş. Gör. Ali Kemal TOPALOĞLU

Arş. Gör. Ali Kemal TOPALOĞLU

0 372 291 1959

akemal_topal@hotmail.com

Çalışma alanları: Membran sistemleri

Arş. Gör. Sinan UZUNÇAR

Arş. Gör. Sinan UZUNÇAR

0 372 291 1959

sinan.uzuncar@beun.edu.tr

Çalışma alanları: Çevre Biyoteknolojisi, Biyoçevre Mühendisliği, Biyoelektrokimyasal Sistemler, Biyoyakıtlar