Arş. Gör. Alikemal TOPALOĞLU

Arş. Gör. Alikemal TOPALOĞLU

İLETİŞİM

Adres BEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 67100 - ZONGULDAK
Telefon 0 372 291 1959
Faks 0 372 257 4023
E-Posta

akemal_topal@hotmail.com

EĞİTİM

Lisans Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü - 2008
Y.Lisans Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü - 2012
Doktora Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü - .

DENEYİM

2013 - ...... Araştırma Görevlisi - BEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

ARAŞTIRMA KONULARI

-

YAYINLAR

Uluslararası Makaleler
  • Alikemal TOPALOĞLU 2014, THE USE OF ULTRAFILTRATION MEMBRANE SYSTEMS TO TREAT WASTE WATERS GENERATED FROM HARD COAL MINING. Scientific Papers. Series "Journal of Young Scientist", Vol. 2, PRINT ISSN 2344-1283, 110-160.
Uluslararası Bildiriler
  • E. Şentürk, M. İnce, G. Engin, A.K.Topaloğlu, Treatment of Nitro-aromatic and Nitro-heterocylic Organic Pollutants in An Ultrasound Anaerobic Membrane Bioreactor, MBR for the NEXT GENERATİON III, Book of Proceedings, 54, 17-18 Aralık, İSTANBUL
  • Alikemal TOPALOĞLU, Yılmaz YILDIRIM, Seher KAHYA, Hydrogen and Alum Production from Waste Aluminum, Engineers of Future International Student Symposium (EFIS), 5, 15 - 17 June 2017, SEZAİ KARAKOÇ CONFERENCE HALL, Zonguldak, Turkey
Ulusal Makaleler

-

Ulusal Bildiriler

  • Alikemal Topaloğlu, Mahir İnce, Güleda Onkal Engin, Elif Şentürk, Yüksek Sıcaklıkta Püskürtme Çevrimli Reaktörün Kütle Transfer Özellikleri, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, Gebze, 22- 23, Kasım 2012.
  • K. Özdemir, Y. Yıldırım, A.K. Topaloğlu, K. Eroğlu, U. Ağar, Yeraltı Kömür Madenciliğinde Oluşan Galeri Sularının UF Membran Sistemi ile Arıtılabilirlğinin Araştırılması, MEM-TEK 2013 3. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, 97, 26-27Eylül, ELAZIĞ
  • Topaloğlu, A., İnce, M., Engin, G. Ö., & Şentürk, E. (2012, Kasım). Termofilik Püskürtme Çevrimli Reaktörde Patates İşleme Endüstrisi Atıksuyu Arıtımı. TÜRKİYE'DE ÇEVRE KİRLENMESİ ÖNCELİKLERİ SEMPOZYUMU.
  • Alikemal Topaloğlu, Yılmaz Yıldırım, Mahir İnce, Yeraltı Kömür Madenciliğinde Oluşan Galeri Sularının MF/UF/NF Membran Sistemleri İle Arıtılabilirliğinin Araştırılması, Memtek 2015 4.Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, 56, 7-8 Ekim 2015, ISPARTA
  • Alikemal Topaloğlu, Yılmaz Yıldırım, Baki Hazer, POM Temelli Bir katalitik Membran kontaktörün Hazırlanması ve Karakterizasyonu, Memtek 2017 5.Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, 86, 21-23 Eylül 2017, Cevahir Hotel İstanbul Asia/İstanbul

PROJELER

  • TÜBİTAK, GYTE 2010-2012, Termofilik Püskürtme Çevrimli Membran Biyoreaktörlerde EPS tür ve konsantrasyonlarının membran kirlenmesi üzerindeki etkisinin incelenmesi
  • TÜBİTAK, GYTE 2012-2013, Treatment of Nitro-aromatic and Nitro-heterocyclic Organic Pollutants In An Ultrasound Anaerobic Membrane Bioreactor