Prof. Dr. Ayten GENÇ

Bölüm Başkanı

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ayten GENÇ

İLETİŞİM

Adres BEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 67100 - ZONGULDAK
Telefon 0 372 291 2627 (Ofis) - 0 372 291 1660 (Çevre Araştırma Lab.)
Faks 0 372 257 4023
E-Posta aytengenc@karaelmas.edu.tr - aytengenc@yahoo.com

EĞİTİM

Lisans ODTÜ - Kimya Mühendisliği Bölümü - 1989
Y.Lisans ODTÜ - Kimya Mühendisliği Bölümü - 1991
Doktora ODTÜ - Kimya Mühendisliği Bölümü - 1996

DENEYİM

1989 - 1996 Araştırma Görevlisi - ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
2001 - 2010 Yardımcı Doçent - BEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü
2011 - 2016 Doçent - BEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü
2016 - ........ Profesör - BEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

ARAŞTIRMA KONULARI

Katı - sıvı ayrımı, Adsorpsiyon, Elektrokinetik arıtım, Yağ-Su Emülsiyonları

YAYINLAR

Uluslararası Makaleler

 • Genc A., Bakirci B. (2015) "Destabilization and Treatment of Emulsified Oils in Wastewaters by Electrocoagulation" Water Environment Research, doi: 10.2175/ 106143015x14362865226473.
 1. Genc A., Bakirci B. (2015) "Treatment of Emulsified Oils by Electrocoagulation: Pulsed Voltage Applications", Water Science and Technology, 71 (8), 1186-1202.
 2. Bekat T., Erdogan M., Inal F., Genc A. (2012) "Prediction of the Bottom Ash Formed in a Coal-fired Power Plant Using Artificial Neural Networks", Energy, 45, 882-887.
 3. Genc A., Oguz A. (2010) "Sorption of Acid Dyes from Aqueous Solution by Using Non-Ground Ash and Slag", Desalination, 264, 78-83.
 4. Genc A., Ulupınar E. (2010) "Transport of Lead (Pb2+) Ions through Silty-Clayey Soils under Acidic Conditions", Transport in Porous Media, 84, 699-709.
 5. Durgun D., Genç A. (2009) "Effects of Coal Properties on the Production Rate of Combustion Solid Residue", Energy, 34, 1976-1979.
 6. Genc A. (2009), "Membrane Potentials for Linearly Varying Fixed Charges", Turkish Journal of Environmental and Engineering Sciences, 33, 73-81.
 7. Genc A., Tosun I. (2009) "Changes in Slurry Concentration during the Initial Stages of Filtration", Filtration, 9(2), 133-138.
 8. Genç A., Chase G. and Foos A. (2009) "Electrokinetic Removal of Manganese from River Sediment", Water, Air and Soil Pollution, 197, 131-141.
 9. Yüksel I., Genc A. (2007), "Properties of Concrete Containing Non-ground Ash and Slag as Fine Aggregate", ACI Materials Journal, 104 (4), 303-309.
 10. Turer D., Genc A. (2005), "Assessing Effect of Electrode Configuration on the Efficiency of Electrokinetic Soil Remediation by Sequential Extraction Analysis", Journal of Hazardous Materials, 119(1-3), 167-174.
 11. Genc A., Tosun I. (2004), "Analysis of the Electrofiltration Mechanism Based on Multiphase Filtration Theory", Chemical Engineering Communications, 191, 125-136.
 12. Genc A., Tosun I. (2002), "Experimental Studies on the Effect of Electrode configurations in Electrofiltration", Separation Science and Technology, 37(13), 3053-3064.

 

Uluslararası Bildiriler
 1. Genc A. (2015) "Modelling of Emulsified Oil Removals from Wastewaters by Electrocoagulation" 6th International Congress Energy and Environment Engineering and Management (CIIEM15), 22-24 July, Paris. (Özet)
 2. Eryılmaz C., Genc A. (2015) "The Separation of Emulsified Oils from Wasewaters by the Application of Electric Field", International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), 20-23 May, Nevşehir. (Tam Metin)
 3. Köse C., Genç A. (2014) "Comparison of Separation Processes for the Treatment of Emulsified Oils from Water", Water Pollution Conference, 26-28 May, Algarve, Portugal. (Tam Metin)
 4. Genç A., Hacıoğlu R., Bakırcı B. (2013), "Modeling Studies on Electrocoagulation", International Conference on Environmental Science and Technology (ICEST), November 14-15th, Venice, Italy. (Tam Metin)
 5. Hacıoğlu R., Genç A., Bakırcı B. (2013), "Evaluation of Droplet Sizes from Video Images for Metal Working Fluids", International Conference on Environmental Science and Technology (ICEST), November 14-15th, Venice, Italy. (Tam Metin)
 6. Bakırcı B., Genç A., Hacıoğlu R. (2013), "Effects of Electrolytes on the Stability of Metalworking Oils in Water Emulsions", International Conference on Environmental Science and Technology, June 18-21, Nevşehir. (Özet)
 7. Genç A., Durmaz L. (2012) "Impact of Recycled Fibers on Paper Strength Properties" International Conference on Recycling and Reuse, June 4-6, Istanbul, (Tam Metin).
 8. Genç A. (2009), "Electrochemical Soil Remediation: Ion Transport under a Non-uniform Electric Field", 8th International Electrochemistry Meeting, October 8-11, Antalya. (Özet)
 9. Türer D., Genç A. (2007), "Strengthening of Soft Clay With Electrokinetic Stabilization",  6th Symposium on Electrokinetic Remediation, June 12 -15, Vigo, Spain. (Özet)
 10. Genç A., Chase G. (2007), "Enhanced Electrokinetic Remediation of Heavy Metals" 6th Symposıum on Electrokinetic Remediation, June 12 -15, Vigo Spain. (Poster)
 11. Genç A., Tosun I. (2007), "Changes in the Slurry Concentration in the Initial Stages of Filtration,"Proc. of American Filtration and Separation Society (AFS) Annual Meeting, March 26-30, Orlanda, USA. (Tam Metin)
 12. Genç A., Türer D. (2005), "Electrokinetic Soil Remediation Multiple Electrode Arrangement", 9th International Conference on Environmental Science and Technology-9CEST, September 1- 3, Rhodes Island, Greece. (Tam Metin)
 13. Genç A., Türer D.  Buzkan I. (2004), "Efficiency of Electric Field on Removal of Heavy Metals From Contaminated Soils", 8th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production - SWEMP, May 17- 20, Antalya. (Tam Metin)
 14. Genç A., Tosun I. (1996), "The Effect of Electrode Configurations in Electrofiltration", 7th World Filtration Congress, May 20-23, Budapest, Hungary. (Tam Metin)

 

Ulusal Bildiriler
 1. Köse C., Genç A. (2015), Seyreltik Emülsiye Yağlı Atıksuların Arıtım Yöntemleri" 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 15-17 Ekim, Bursa. (Tam Metin)
 2. Bakırcı B., Genç A. (2013), "Metal Kesme Sıvıları ile Kirlenmiş Atıksuların Elektrokoagülasyon ile Arıtımı", 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 12-14 Eylül, Ankara. (Tam Metin)
 3. Erdoğan M., Bekat T.,Önal F., Genç A. (2011), Termik Santrallerde Oluşan Taban Külü Miktarının Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Tahmini, 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi,  07-10 Eylül 2011, Zonguldak (Özet).
 4. Tetik M., Genç A. (2011), Entegre Demir Çelik Fabrikalarında Su Kullanımı ve Çöktürme Havuzlarında Verimlerin Artırılması, V. Demir Çelik Kongresi ve Sergisi, 1-3 Nisan, Karabük. (Tam Metin)
 5. Durmaz L., Genç A. (2010), "Kağıt Üretiminde Atık Kağıt Kullanımının Retansiyona olan Etkisi", 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 22-25 Haziran, Ankara. (Özet)
 6. Durgun D., Genç A. (2008), "Kömür Kalitesine Bağlı Olarak Termik Santrallerdeki Katı Atık Miktarının Belirlenmesi", 10. Yanma Sempozyumu, 8-9 Kasım, Sakarya. (Tam Metin)
 7. Oğuz A., Genç A. (2008), "Endüstriyel Katı Atıkların Boyarmadde Arıtımında Kullanımı", 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 26-29 Ağustos, Malatya. (Poster)
 8. Genç A., Tosun I. (1994), "Filtrasyonun İlk Aşamalarında Katı Madde Derişimindeki Değişimler", I. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eylül 13-16, Ankara. (Tam Metin)
 9. Genç A., Özgen C. (1991), "Öngörümlü Denetim Tekniğinin Kaskad Sıcaklık Denetim Döngüsüne Uygulanması",VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Magosa, Kıbrıs. (Özet)

 

PROJELER

 1. Yürütücü, (BEÜ-BAP: [BAP: 2014-77047330-06] "Yağlı Atıksuların Elektrik Alanı Uygulaması ile Artımı"
 2. Yürütücü, (TÜBİTAK: 111Y233) "Yağlı Atıksuların Elektrokoagülasyon ile Arıtımında Verimin Artırılması"
 3. Yürütücü (BEÜ-BAP: 2012-17-17-01) "Yağ-Su Emülsiyonlarının Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Yöntemler ile Destabilizasyonu"
 4. Yürütücü, (ZKÜ-BAP: 2003-45-10-02) "Ağır Metallerin Topraktan Elektrik Alanı Yardımıyla Temizlenmesinin Deneysel Çalışmalarla Araştırılması"
 5. Yürütücü, (ZKÜ-BAP: 2002-45-1014) "Zonguldak İl Merkezinden Geçen Üzülmez Deresindeki Kirliliğin Su ve Sediment Analizleri ile Belirlenmesi"
 6. Yardımcı Araştırmacı, (TÜBİTAK: ICTAG I687) "ERDEMİR ve ÇATES Katı Atıklarının Beton Üretiminde Kullanım Olanaklarının Deneysel Olarak Araştırılması"
 7. Yardımcı Araştırmacı, (TÜBİTAK: C053(102I040)) "Deneysel Olarak Ağır Metallerce Kirletilmiş Olan Toprak Kolonlarda Bu Metallerin Hareketliliğinin Tespiti ve Bu Toprakların Elektroosmoz Yöntemi İle Temizlenebilirliğinin Araştırılması"
 8. Yardımcı Araştırmacı, (TÜBİTAK) "Peynir-altı Suyundaki Proteinin Elektro-ultrafiltrasyon ile Zenginleştirilmesi"
 9. Yardımcı Araştırmacı, (TÜBİTAK) "Yeni Filtrasyon Teorisi Yardımıyla Elektrofiltre Tasarımı"
 10. Yardımcı Araştırmacı, (O.D.T.Ü-AFP) "Model Öngörümlü Kontrol Tekniğinin Bir Kaskad Isı Devresine Uygulanması"

,

YÖNETİLEN YÜKSEKLİSANS TEZLERİ

 • "Kurşunun Toprakta Adsorpsiyon Mekanizmasının Belirlenmesi" Elif Ulupınar (2007)
 • "Kömür Kalitesine Bağlı Olarak Çatalağzı Termik Santralinde Katı Atık Miktarının Belirlenmesi" Duygu Durgun (2008)
 • "Yüksek Fırın Cürufu ve Kazanaltı Külünün Asidik Boyarmaddelerin Gideriminde Kullanılabilirliği" Aşkın Oğuz (2008)
 • "Endüstriyel Boyuttaki Çöktürme Havuzlarında Çökelme Verimlerinin Belirlenmesi" Murat Tetik (2010)
 • "Atık Kâğıtların Kraft Ambalaj Kâğıt Üretiminde Kullanımının Ürün Kalitesine Olan Etkisi"  Levent Durmaz (2010)
 • "Karadeniz Ereğli İlçesinin Kentsel Katı Atık Yönetiminin İncelenmesi" Erinç Kuru (2013)
 • "Kesme Sıvılarının Karakterizasyonu ve Elektrokoagülasyon ile  Atıksulardan Arıtımı" Büşra Bakırcı" (2014)