YÖNETİM

Prof. Dr. Ayten GENÇ

Prof. Dr. Ayten GENÇ

Bölüm Başkanı

Tel: (372) 291 2627

aytengenc@yahoo.com

Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN

Doktor Öğretim Üyesi Özgür ZEYDAN

Bölüm Başkan Yardımcısı

Tel: (372) 291 2574

ozgurzeydan@yahoo.com

Web Sayfası

 

İDARİ PERSONEL

Hasan NACAK

Hasan NACAK

(Bölüm Sekreteri)

Tel: (372) 291 2628

 

MİSYON

Alanında sahip oluğu bilgi donanımı ile ulusal ve uluslar arası seviyede rekabet edebilen, etkin iletişim kurabilen, mesleki ve etik sorumluluk taşıyan, çağın gerektirdiği ihtiyaçlara göre kendini sürekli yenileyen çevre mühendisleri yetiştirmektir.

VİZYON

Çevre Mühendisliği ile ilgili konularda gerçekleştirdiği araştırma ve çalışmalar ile ulusal ve uluslar arası düzeyde bilim ve teknolojiye katkı sağlamayı, elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde tüm paydaşları ile paylaşmayı, öğrenci, öğretim kadrosu, mezunlar ve işverenler ile modern iletişim araçlarını da kullanarak alanında öncelikli tercih edilen bölümler arasında yer almaktır.

TARİHÇE

Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 01 Ocak 1993 tarihinde tüzel kişilik kazanan üniversitemiz ile beraber "Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü" adıyla resmen kurulmuştur. Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bölümümüz 3 Profesör, 2 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi ve 7 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzde lisans eğitimi ve öğretimi 2006-2007 güz yarıyılında, yüksek lisans eğitimi ve öğretimi ise 2001-2002 bahar yarıyılında başlamıştır. Bölümümüzde doktora ve ikinci öğretim eğitimi ve öğretimi 2011-2012 güz yarıyılında başlamıştır. 11.07.1992 tarih 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 Sayılı Kanunun Ek 9. maddesi ile kurulan Üniversitemizin adı, 11.04.2012 tarih 28261 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6287 sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca "Bülent Ecevit Üniversitesi" olarak değiştirilmiştir.

EĞİTİM AMAÇLARI

 • Mezunların çevre mühendisliği ya da ilgili alanlardaki temel konularda toplumun ihtiyaçlarına çözüm önerileri getirecek şekilde ulusal ve uluslar arası kamu veya özel sektör alanlarında mesleki kariyerlerine başarı ile devam ediyor olmaları
 1. Mezunların gelişen teknolojiyi takip ederek kendini sürekli güncelleyen, çevre mühendisliği ya da diğer çeşitli alanlarda liderlik ve birlikte çalışma potansiyeline sahip olması
 2. Mezunların yazılı sözlü ve görsel modern iletişim araçlarını kullanarak tüm ilgililerine görüş ve önerilerini etkin bir şekilde açıklıyor ve savunuyor olması
 3. Mezunların mesleki hayatları boyunca mesleki ve etik sorumluluk kapsamında sürekli kendilerini yenileyen mühendisler olması

PROGRAM ÇIKTILARI

 1. Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi
 2. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 3. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 4. Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 5. Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
 6. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 7. Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi
 8. Mühendislik uygulamalarını küresel ve toplumsal boyutlarda etkileri hakkında geniş bir bilgiye sahip olma yeteneği.
 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
 10. Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 11. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi.
 12. Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
 13. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi
 14. Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık
 15. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık