ÇEV 455 TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ

Ders Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN

Ders İçeriği: Katı ve tehlikeli atık yönetiminin prensipleri, Tehlikeli atıkların yönetimi ve tanımlanması, Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve arıtım prosesleri, Yakma, Hacim azaltılması, Katılaştırma, Depolama teknikleri, Tehlikeli atık dökülen alanlarda ıslah çalışmaları, Tehlikeli atıklardan enerji kazanımı, Tehlikeli atık yönetiminin kanun ve yönetmeliklerdeki yeri.

Dersin Amacı: Tehlikeli atık yönetimi ile ilgili temel kavramları, yasal mevzuatı, atık azaltımı, geri kazanımı, depolama ve nihai bertaraf proseslerini öğrenmek ve tehlikeli atıklarla kirletilmiş arazilerin temizlenmesi hakkında fikir sahibi olmaktır.

Haftalık Ders Planı:

Hafta Konu
1 Temel kavramlar, tehlikeli atıklar için organik kimya, yaygın tehlikeli kimyasallar
2

Tehlikeli atık kavramı (özellikleri, sınıflandırılması, tehlikeli atık üreten endüstriler), özel tehlikeli atıklar (atık yağlar, piller ve aküler, tıbbi atıklar, atık lastikler)

3

Risk Değerlendirmesi (risk, toksisite, maruziyet, risk değerlendirmesi, risk yönetimi)

4

Tehlikeli Atık Mevzuatı

5 Tehlikeli Atıkların Azaltımı ve Geri Kazanımı
6 Tehlikeli Atıkların Toplanması, Taşınması ve Geçici Depolanması
7 Tehlikeli Atıkların Arıtım ve Bertaraf Yöntemleri
8 Arasınav
9 Fiziko-Kimyasal Prosesler (Gravity seperation, faz değiştirme, çözünme, sabitlenmiş ortamdan geçirme, kimyasal süreçler)
10 Biyolojik Yöntemler (biyoremediasyon, fitoremediasyon, kompostlama, landfarming, biyolojik arıtma)
11 Stabilizasyon ve Solidifikasyon (inorganik sistemler, organik sistemler)
12 Isıl İşlemler (sabit fırın, döner fırın, akışkan yatak, sıvı enjeksiyonu)
13 Tehlikeli Atıkların Nihai Bertarafı (düzenli depolama, derin kuyu deşarjı)
14 Tehlikeli Atıklarla Kirletilmiş Sahaların Temizlenmesi (bioventing, havayla sıyırma, toprak buhar ekstraksiyonu )
15 Tehlikeli Atıklarla Kirletilmiş Sahaların Temizlenmesi (siol flushing, in-situ bioremediasyon, fitoremediasyon)

Ders Kitabı:

  • Zeydan Ö (2011), Tehlikeli Atık Yönetimi Ders Notları, Zonguldak

Yardımcı Kitaplar:

  • Blackman W C (2001) Basic Hazardous Waste Management, 3rd Ed., Lewis Publishers, USA

Ders Kapsamında Okunacak Rapor, Makale ve Bildiriler:

Web Siteleri:

Değerlendirme: Vize (%40), Final (%60)