T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILABİLEN ANALİZLER VE 2015 YILI ÜCRETLERİ

İçme Suyu Analizleri (Parametre)
Birim Fiyatı (TL)
Sıcaklık (Cihaz)
10.00
pH (Cihaz)
10.00
İletkenlik (Cihaz)
10.00
Bulanıklık (Cihaz)
25.00
Koku, tat, tortu
10.00
Çözünmüş Katı Madde (Cihaz)
10.00
Çözünmüş Oksijen (Cihaz)
10.00
Klorür
50.00
Sülfat
50.00
Toplam alkalinite (Titrasyon Yöntemi)
30.00
Bikarbonat tayini (Titrasyon Yöntemi)
40.00
Nitrit
50.00
Nitrat
50.00
Amonyak
50.00
Orto-fosfat
40.00
Toplam Sertlik (Titrasyon Yöntemi)
40.00
Kalsiyum (Titrasyon Yöntemi)
40.00
Kalsiyum (Alev fotometresi)
40.00
Magnezyum (Hesap Yöntemi)
40.00
Sodyum (Alev fotometresi)
40.00
Potasyum (Alev fotometresi)
40.00
Baryum (Alev fotometresi)
40.00
Lityum (Alev fotometresi)
40.00
Toplam Koliform
50.00
Toplam Fekal Koliform
50.00
Toplam Katı Madde
35.00
Askıda Katı Madde
40.00
Çözünmüş Katı Madde
35.00
Çökebilen Katı Madde
30.00
Atıksu Analizleri (Parametre)
Birim Fiyatı (TL)
Biyolojik oksijen ihtiyacı (Aletsel Yöntem)
35.00
Biyolojik oksijen ihtiyacı (Winkler Yöntemi)
50.00
Çözünmüş Oksijen (Cihaz)
10.00
Kimyasal oksijen ihtiyacı (Kapalı Reflux)
50.00
Toplam fosfor tayini
50.00
Toplam Khejdahl Azotu
60.00
Yağ-gres tayini (Soxhlet Yöntemi)
80.00
Askıda katı madde tayini
40.00
Uçucu Askıda Katı Madde
35.00
Çözünmüş Katı Madde
35.00
Çökebilen Katı Madde
30.00
Çamur Hacim İndeksi
80.00
Toplam Koliform
50.00
Toplam Fekal Koliform
50.00
Aktif Çamur Mikroskop Taraması (fotoğraflı)
Numune Alınması
Birim Fiyatı (TL)
Anlık Numune
50.00
2 Saatlik Kompozit Numune
80.00
24 Saatlik Kompozit Numune
400.00
Raporlama, Danışmanlık ve Tasarım
Birim Fiyatı (TL)
İçme suyu analiz sonuçları değerlendirme raporu yazımı
200.00
Atıksu analiz sonuçları değerlendirme raporu yazımı
200.00
Çevre Yönetim Planı (ÇYP) hazırlama
4 000.00
Tesislerin çevresel problemleri için bilirkişilik raporları
İşin niteliğine göre karşılıklı anlaşma ile fiyatlandırılır
İçme Suyu Arıtma Tesisi Tasarımı
Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı
Katı Atık Depolama Tesisi Tasarımı
Su Getirme Projesi
Kanalizasyon Projesi
Su Sondajı Danışmanlık Hizmetleri
Diğer Danışmanlık Hizmetleri

NOT: Fiyatlara KDV (%18) dahil değildir. Araziye bağlı çalışmalarda nakliye, ulaşım, konaklama vs. gibi giderler işi talep eden tarafından karşılanacaktır. Bu listede bulunmayan ölçüm ve/veya analizlerin fiyatlandırılması karşılıklı anlaşmaya tabidir.