Arş. Gör. Elif ÖZTEKİN

Arş. Gör. Elif ALAYDIN

İLETİŞİM

Adres BEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 67100 - ZONGULDAK
Telefon 0 372 291 1390
Faks 0 372 257 4023
E-Posta elif.alaydin@gmail.com

EĞİTİM

Lisans Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü - 2005
Y.Lisans Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü - 2012
Doktora Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü - Devam ediyor

DENEYİM

2011 - ...... Araştırma Görevlisi - BEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

ARAŞTIRMA KONULARI

Nutriet geri kazanımı, elektrokimyasal prosesler, yenilenebilir enerji, katı atık yönetimi

YAYINLAR

Uluslararası Makaleler
 • Elif Alaydin, Gulcin Demirel, Sureyya Altin, Ahmet Altin, ( 2014 ),"Environmental Knowledge of Primary School Students: Zonguldak (Turkey) Example", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 1150 - 1155
 • Hatice Inan, Elif Alaydın, (2014), "Phosphate and nitrogen removal by iron produced in electrocoagulation reactor", Desalination and Water Treatment, 52 ,7-9, 1396-1403.
Uluslararası Bildiriler
 1. Alaydın, E., İnan, H., Dimoglo, A., Turkay, O., (2012) Phosphate recovery from urine by usage electrocoagulation, International Conferance on Recycling and Reuse, İstanbul, Turkey
 2. Elif Alaydin, Gulcin Demirel, Sureyya Altin, Ahmet ALTIN,  4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Environmental Knowledge of Primary School Students: Zonguldak (Turkey) Example, October 27-29, 2013, Barcelona, Spain
 3. Alaydın, E., Altın, S., (2014), Investigation of Heavy Metals Removal and Reuse by Electrodialysis and Reverse Electrodialysis Processes, 2nd International Conferance on Recycling and Reuse, June 4-6, İstanbul, Turkey
 4. Oztekin, E., Altın, S., (2015), Wastewater Treatment by Electrodialysis System and Fouling Problems,International Science and Technology Conference ISTEC 2015, September 2-4, St Petersburg, Russia.
Ulusal Makaleler
 1. Altın,A., Altın,S., Demirel, G., Alaydın, E. Uluslararası Finans Kuruluşlarınca Desteklenen Projelerde Çevre Yönetim Planı (ÇYP) ve Katı Atıklar, Katı Atık ve Çevre Dergisi, Ocak 2012, 85-11.

Ulusal Bildiriler

 1. Alaydin E., İnan H., Tarımsal Atıkların Biyonerji İçin Değerlendirilmesi, Poster sunum, II. Ulusal Katı Atık Kongresi, UKAY 2010, Mersin, Turkiye
 2. Altın,A., Altın,S., Demirel, G., Alaydın, E. Uluslararası Finans Kuruluşlarınca Desteklenen Projelerde Çevre Yönetim Planı (ÇYP) ve Katı Atıklar, 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 2011 Girne.
 3. Alaydın, E., İnan, H., Turkay, O., Akkiriş, M.C., (2011) Tarımsal atıkların biyoenerji eldesi için kullanımında gerekli önişlem yöntemleri, Yenilenebilir Enerji Kaynağı: Biyokütle Çalıştayı ve Sergisi, Bursa
 4. Alaydın, E., Altın,A., Demirel, G., Altın,S. İlköğretim Öğrencilerinin Atık İndirgeme, Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım (3R) Bilgi ve Eğitiminin Değerlendirilmesi; Zonguldak Örneği, 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 2012 Antalya.
 5. Altın,S., Alaydın, E., Altın,A., Demirel, G. Zonguldak İlinde Düzensiz Depolamadan Düzenli Depolamaya Geçiş Sürecinin Değerlendirilmesi, 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 2012 Antalya.

PROJELER

 1. BAP, GYTE 2010-2011, Tarımsal Atıktan Etanol Üretiminde Ozon ve Mikrodalga İşlemleriyle Lignin Parçalanması ve Şeker Miktarının Arttırılması
 2. BAP, GYTE 2009-2010, Heterojen Katalizörlerin Kullanıldığı Ozonlama Prosesinde Hümik Madde Bozunumu
 3. BAP, BEÜ 2014-2016, Atıksulardan Ağır Metal Gideriminde Elektrodiyaliz, Ters Elektrodiyaliz, Elektrodeiyonizasyon ve Ters Elektrodeiyonizasyon Yöntemlerinin Karşılatırılması
 4. BAP, BEÜ, 2014, Atıksulardan Ağır Metal Gideriminde Elektrodiyaliz, Ters Elektrodiyaliz, Elektrodeiyonizasyon ve Ters Elektrodeiyonizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
 5. TÜBİTAK, Atıksulardan Bakır Gideriminde Elektrodiyaliz ve Ters Elektrodiyaliz Proseslerinin Sistem ve İşletme Parametrelerinin İncelenerek Proseslerin Karşılaştırılması