Research Assistant Alikemal TOPALOĞLU

Research Assistant Alikemal TOPALOĞLU

CONTACT

Address BEU Engineering Faculty Environmental Eng. Dept. 67100 - Zonguldak-TURKEY
Phone +90 372 291 1959
Fax +90 372 257 4023
E-mail akemal_topal@hotmail.com

EDUCATION

BSc Atatürk Univ. Environmental Engineering Dept. - 2008
MSc Gebze Institute of Technology. Environmental Engineering Dept - 2012
PhD Yıldız Technical Univ. Environmental Engineering Dept - .

EXPERIENCES

2013 - ...... Research Assistant - Bülent Ecevit Univ. Environmental Engineering Dept.

RESEARCH AREAS

-

YAYINLAR

International Articles

-

International Proceedings
  • E. Şentürk, M. İnce, G. Engin, A.K.Topaloğlu, Treatment of Nitro-aromatic and Nitro-heterocylic Organic Pollutants in An Ultrasound Anaerobic Membrane Bioreactor, MBR for the NEXT GENERATİON III, Book of Proceedings, 54, 17-18 Aralık, İSTANBUL
  • Alikemal TOPALOĞLU, Yılmaz YILDIRIM, Seher KAHYA, Hydrogen and Alum Production from Waste Aluminum, Engineers of Future International Student Symposium (EFIS), 5, 15 - 17 June 2017, SEZAİ KARAKOÇ CONFERENCE HALL, Zonguldak, Turkey
National Articles

-

National Proceedings

  • Alikemal Topaloğlu, Mahir İnce, Güleda Onkal Engin, Elif Şentürk, Yüksek Sıcaklıkta Püskürtme Çevrimli Reaktörün Kütle Transfer Özellikleri, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, Gebze, 22- 23, Kasım 2012.
  • K. Özdemir, Y. Yıldırım, A.K. Topaloğlu, K. Eroğlu, U. Ağar, Yeraltı Kömür Madenciliğinde Oluşan Galeri Sularının UF Membran Sistemi ile Arıtılabilirlğinin Araştırılması, MEM-TEK 2013 3. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, 97, 26-27Eylül, ELAZIĞ
  • Alikemal Topaloğlu, Yılmaz Yıldırım, Mahir İnce, Yeraltı Kömür Madenciliğinde Oluşan Galeri Sularının MF/UF/NF Membran Sistemleri İle Arıtılabilirliğinin Araştırılması, Memtek 2015 4.Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, 56, 7-8 Ekim 2015, ISPARTA
  • Alikemal Topaloğlu, Yılmaz Yıldırım, Baki Hazer, POM Temelli Bir katalitik Membran kontaktörün Hazırlanması ve Karakterizasyonu, Memtek 2017 5.Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, 86, 21-23 Eylül 2017, Cevahir Hotel İstanbul Asia/İstanbul

PROJECTS

  • TÜBİTAK, GYTE 2010-2012, Termofilik Püskürtme Çevrimli Membran Biyoreaktörlerde EPS tür ve konsantrasyonlarının membran kirlenmesi üzerindeki etkisinin incelenmesi
  • TÜBİTAK, GYTE 2012-2013, Treatment of Nitro-aromatic and Nitro-heterocyclic Organic Pollutants In An Ultrasound Anaerobic Membrane Bioreactor