Research Assistant Bekir Fatih KAHRAMAN

Research Assistant Bekir Fatih KAHRAMAN

CONTACT

Address BEU Engineering Faculty Environmental Eng. Dept. 67100 - Zonguldak-TURKEY
Phone +90 372 291 1414
Fax +90 372 257 4023
E-mail bfatihkahraman@beun.edu.tr

EDUCATION

BSc Marmara Univ. Environmental Engineering Dept.-2011
MSc Bülent Ecevit Univ. Environmental Engineering Dept.- 2014
PhD Bülent Ecevit Univ. Environmental Engineering Dept.- ...

EXPERIENCES

2011 - ...... Research Assistant - Bülent Ecevit Univ. Environmental Engineering Dept.

RESEARCH AREAS

Soil Treatment

 

YAYINLAR

International Articles
  • Altin S., Altin A., Kahraman B.F., Alemdar S., Alaydin, E., "Removal of Cadmium Ions From Aqueous Solutions by Microorganisms of Activated Sludge", Fresenius Environmental Bulletin, 24(1b), 302-310 (2015).
  • Altin, A., Tecer, S., Tecer, L., Altin, S., Kahraman, B.F., "Environmental Awareness Level of Secondary School Students: A Case Study in Balıkesir (Türkiye)", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 1208-1214, (2014).
  • Kahraman, B.F., Altin, A., Altin, S., Demirel Bayik, G., “Biostimulation of n-Alkane Degradation in Diesel Fuel-Spiked Soils”, Soil and Sediment Contamination: An International Journal, 26, 486-500 (2017).

 

International Proceedings
  • Altin, A., Tecer, S., Tecer, L., Altin, S., Kahraman, B.F., "Environmental Awareness Level of Secondary School Students: A Case Study in Balıkesir (Türkiye)", 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, October 27-29, p.57, Barcelona, Spain (2013).
  • Kahraman, B. F., Altin, A., Altin, S., Demirel Bayik G., "Effect of Nitrogen Source Type on n-Alkane Biodegradation in Sandy Soils", 3rd International Conference on Advances in Civil, Structural and Environmental Engineering - ACSEE 2015, October 10-11, p. 131, Zurich, Switzerland (2015).(Abstract)
National Articles

-

National Proceedings

-

PROJECTS

  • Dizel İle Kirlenmiş Toprakların Biyolojik Yolla Arıtımında Azot Kaynağının Etkisi, TUBİTAK 1002, Bursiyer, Proje No: 113Y298
  • Farklı Azot Kaynaklarının Toprakta Biyolojik Yolla Dizel Arıtımı Üzerindeki Etkileri, BEUN BAP, Araştırmacı, Proje No: 2013-77047330-01
  • Ağır Metal Katkılı Petrol Hidrokarbonları Kirliliği Olan Toprakların Nano/Bio Yöntemiyle Arıtımı, BEUN BAP, Araştırmacı, Proje No: 2016-77047330-02
  • Pb ve Naftalen Kaynaklı Toprak Kirliligi Arıtımında Sıfır Değerlikli Demir Nanotanecikleri (SDDN) ve Yerel Mikroorganizmaların Kullanımı, TÜBİTAK 1002, Bursiyer, Proje No: 117Y203