Research Assistant Elif ÖZTEKİN

Research Assistant Elif ÖZTEKİN

CONTACT

Address BEU Engineering Faculty Environmental Eng. Dept. 67100 - Zonguldak-TURKEY
Phone +90 372 291 1390
Fax +90 372 257 4023
E-mail elif.alaydin@gmail.com

EDUCATION

BSc Mersin University Environmental Engineering Department- 2005
MSc Gebze Institute of Technology Environmental Engineering Department - 2012
PhD Bülent Ecevit University Environmental Engineering Department - .....

EXPERIENCES

2011 - ...... Research Assistant - Bülent Ecevit Univ. Environmental Engineering Dept.

RESEARCH AREAS

Nutrient recovery, electrochemical processes, renewable energy, solid waste management

YAYINLAR

International Articles
 • Elif Alaydin, Gulcin Demirel, Sureyya Altin, Ahmet Altin, ( 2014 ),"Environmental Knowledge of Primary School Students: Zonguldak (Turkey) Example", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 1150 - 1155
 • Hatice Inan, Elif Alaydın, (2014), "Phosphate and nitrogen removal by iron produced in electrocoagulation reactor", Desalination and Water Treatment, 52 ,7-9, 1396-1403.

International Proceedings

 1. Alaydın, E., İnan, H., Dimoglo, A., Turkay, O., (2012) Phosphate recovery from urine by usage electrocoagulation, International Conferance on Recycling and Reuse, İstanbul, Turkey
 2. Elif Alaydin, Gulcin Demirel, Sureyya Altin, Ahmet ALTIN,  4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Environmental Knowledge of Primary School Students: Zonguldak (Turkey) Example, October 27-29, 2013, Barcelona, Spain
 3. Alaydın, E., Altın, S., (2014), Investigation of Heavy Metals Removal and Reuse by Electrodialysis and Reverse Electrodialysis Processes, 2nd International Conferance on Recycling and Reuse, June 4-6, İstanbul, Turkey
 4. Oztekin, E., Altın, S., (2015), Wastewater Treatment by Electrodialysis System and Fouling Problems,International Science and Technology Conference ISTEC 2015, September 2-4, St Petersburg, Russia.

National Articles

 1. Altın,A., Altın,S., Demirel, G., Alaydın, E. Uluslararası Finans Kuruluşlarınca Desteklenen Projelerde Çevre Yönetim Planı (ÇYP) ve Katı Atıklar, Katı Atık ve Çevre Dergisi, Ocak 2012, 85-11.

National Proceedings

 1. Alaydin E., İnan H., Tarımsal Atıkların Biyonerji İçin Değerlendirilmesi, Poster sunum, II. Ulusal Katı Atık Kongresi, UKAY 2010, Mersin, Turkiye
 2. Altın,A.,   Altın,S.,  Demirel, G., Alaydın, E.   Uluslararası Finans Kuruluşlarınca Desteklenen Projelerde Çevre Yönetim  Planı  (ÇYP) ve Katı Atıklar, 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 2011 Girne.
 3. Alaydın, E., İnan, H., Turkay, O., Akkiriş, M.C., (2011) Tarımsal atıkların biyoenerji eldesi için kullanımında gerekli önişlem yöntemleri, Yenilenebilir Enerji Kaynağı: Biyokütle Çalıştayı ve Sergisi, Bursa
 4. Alaydın, E., Altın,A., Demirel, G., Altın,S. İlköğretim Öğrencilerinin Atık İndirgeme, Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım (3R) Bilgi ve Eğitiminin Değerlendirilmesi; Zonguldak Örneği, 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 2012 Antalya.
 5. Altın,S., Alaydın, E., Altın,A., Demirel, G. Zonguldak İlinde Düzensiz Depolamadan Düzenli Depolamaya Geçiş Sürecinin Değerlendirilmesi, 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 2012 Antalya.

PROJECTS

 1. BAP, GYTE 2010-2011, Tarımsal Atıktan Etanol Üretiminde Ozon ve Mikrodalga İşlemleriyle Lignin Parçalanması ve Şeker Miktarının Arttırılması
 2. BAP, GYTE 2009-2010, Heterojen Katalizörlerin Kullanıldığı Ozonlama Prosesinde Hümik Madde Bozunumu
 3. BAP, BEÜ 2014-2016, Atıksulardan Ağır Metal Gideriminde Elektrodiyaliz, Ters Elektrodiyaliz, Elektrodeiyonizasyon ve Ters Elektrodeiyonizasyon Yöntemlerinin Karşılatırılması
 4. BAP, BEÜ, 2014, Atıksulardan Ağır Metal Gideriminde Elektrodiyaliz, Ters Elektrodiyaliz, Elektrodeiyonizasyon ve Ters Elektrodeiyonizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
 5. TÜBİTAK, Atıksulardan Bakır Gideriminde Elektrodiyaliz ve Ters Elektrodiyaliz Proseslerinin Sistem ve İşletme Parametrelerinin İncelenerek Proseslerin Karşılaştırılması