Assistant Professor Ersin AYTAÇ

Research Assistant Ersin AYTAÇ

CONTACT

Address BEU Engineering Faculty Environmental Eng. Dept. 67100 - Zonguldak-TURKEY
Phone +90 372 291 2569
Fax +90 372 257 4023
E-mail ersin.aytac@beun.edu.tr
ersinaytac83@hotmail.com

EDUCATION

BSc Anadolu Univ. Environmental Engineering Dept.-2008
MSc Anadolu Univ. Environmental Engineering Dept.- 2011
PhD Bülent Ecevit University Environmental Engineering Dept.- 2016

EXPERIENCES

2009 - 2017 Research Assistant - Bülent Ecevit Univ. Environmental Engineering Dept.
2017 - ..... Assistant Professor - Bülent Ecevit Uni. Department of Environmental Engineering

RESEARCH AREAS

Water pollution, Electro-coagulation

YAYINLAR

International Articles
  • Ün Tezcan, Ü., Aytaç E, (2013) Electrocoagulation in a packed bed reactor - complete treatment of color and COD from real textile wastewater, Journal of Environmental Management, 123, 113-119.
International Proceedings
  1. Ün Tezcan, Ü., Koparal, A.S., Öğütveren, Ü.B., Aytaç, E., Tezcan, T. "Nickel Ion Removal from Model Solution Using Aluminum Reactor", Poster Sunumu 60th , Annual Meeting of the International Society Of  Electrochemistry , August 16 to 21, 2009 Beijing, China
  2. Aytaç E, Ün Ü.T., "Removal of Reactive Scarlet By Electrocoagulation", International Conference on Environment 2010, Green Technologies for the Benefits of Botton Billions, 13-15 December 2010, Malaysia
  3. Ün Ü.T., Aytaç E, "Treatment of textile wastewaters by electrocoagulation method", 2nd International Conference on Chemical Engineering and Applications (CCEA 2011), November 25-26 2011, Maldives
National Articles

-

National Proceedings

  1. Yıldırım, Y., Aytaç, E., Demirel, G., 2012, "Zonguldak Bölgesinde Sera Gazı Olarak Ozon Miktarlarının Belirlenmesi", Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, 22-23 Kasım 2012, İstanbul

PROJECTS

  1. "Eskişehir ve İskenderun'da Temiz Hava için El Ele", Hollanda Hükümeti Destekli Matra Projesi, Researcher
  2. BAP, BEÜ, 2014, Elektrodiyaliz Yöntemi İle Atıksulardan Kurşun, Bakır Ve Nikel Gideriminin Araştırılması
  3. TÜBİTAK, Atıksulardan Bakır Gideriminde Elektrodiyaliz ve Ters Elektrodiyaliz Proseslerinin Sistem ve İşletme Parametrelerinin İncelenerek Proseslerin Karşılaştırılması