Research Assistant Ömer GÜNGÖR

Research Assistant Ömer GÜNGÖR

CONTACT

Address BEU Engineering Faculty Environmental Eng. Dept. 67100 - Zonguldak-TURKEY
Phone +90 372 291 1959
Fax +90 372 257 4023
E-mail gngromer@gmail.com

EDUCATION

BSc Anadolu Univ. Environmental Engineering Dept.-2007
MSc Anadolu Univ. Environmental Engineering Dept.- 2010
PhD Anadolu Univ. Environmental Engineering Dept.- ...

EXPERIENCES

2011 - ...... Research Assistant -Bülent Ecevit Univ. Environmental Engineering Dept.

RESEARCH AREAS

Environmental modeling, basin management, water quality, climate change

YAYINLAR

International Articles
  • Güngör Ö., Göncü S., 2013, Application of Soil and Water Assessment Tool (SWAT) Model on the Lower Porsuk Stream Watershed, Hydrological Processes,  18:453-466, DOI: 10.1002/hyp.9228.
International Proceedings
  1. Göncü, S., Albek, E., Güngör, Ö., "Spatial Variation of Factors Obtained from Two Monitoring Stations Along a Stream by Factor Analysis", the 20th Annual Conference of The International Environmetrics Society (TIES), a Section of the ISI and GRASPA Conference, 5-9 July 2009, Bologna, İtaly
  2. Albek, E., Albek, M., Göncü, S., Yiğit, Z., Güngör, Ö., Şimşek, B., Continuous Simulation of Climate Change Effects on the Porsuk Watershed Hydrological Processes, IWMR Integrated Water Resources Management, 24-25 November 2010, Karlsruhe, Germany
National Articles

-

National Proceedings

  • Kahraman F., Güngör, Ö., Demirel G., Altın S., Altın A., Yüzeysuyu Kirliliğinin Önlenmesi ve Altyapı Yatırımları Arasındaki İlişkiler: Zonguldak Örneği, Baki Canik Su Medeniyetleri Sempozyumu, 7-9 Ekim 2013, Aksaray.
  • Cüceloğlu G., Güngör Ö., Gaygusuz Ö., Köker L., Ertürk A., Darlık Havzasının Hidrolojik Modeli: SWAT ve WEAP Model Sonuçlarının Karşılaştırılması, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül 2013, İstanbul.
  • Güngör Ö., Göncü S., Aşağı Porsuk Çayı Havzasında SWAT Modeli Kullanılarak Havza Hidrolojisi ve Sediment Taşınımının İncelenmesi, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, 22-23 Kasım 2012, İstanbul.

PROJECTS

  1. Aşağı Porsuk Çayı Havzasında İklim Değişikliğinin Hidrolojik Çevrime ve Su Kalitesine Etkilerinin Hspf Modeli Kullanılarak İncelenmesi ve En İyi Su Yönetimi Stratejilerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG, Proje No: 108Y091, 2008-2011