Assistant Professor Özgür ZEYDAN

Vice Chairperson

Assistant Professor Özgür ZEYDAN

CONTACT

Address Bülent Ecevit University Engineering Faculty Dept. of Environmental Eng. 67100 - Zonguldak-TURKEY
Phone +90 372 291 2574
Fax +90 372 257 4023
E-mail ozgurzeydan@yahoo.com

EDUCATION

BSc Middle East Technical University, Environmental Engineering Department, 2002
MSc Z.K.U, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Environmental Engineering Departmant  2008
PhD Kocaeli University - Natural Sciences Institute Env. Eng. - 2014

EXPERIENCES

2003 - 2008 Instructor- ZKU Department of Informatics
2009 - 2012 Instructor- ZKU Department of Environmental Engineering
2012 - 2015 Instructor- Bülent Ecevit Uni. Department of Environmental Engineering
2015 - ...... Assistant Professor - Bülent Ecevit Uni. Department of Environmental Engineering

RESEARCH AREAS

Air pollution, emission inventories, climate change and effects

PUBLICATIONS

 

International Articles

 • ZEYDAN, Ö., KARAKAYA, B. N.* (2017) Assessment of PM10 Limit Exceedances in Turkish Cities, Journal of Young Scientist, 5, 115-120.
 • ZEYDAN, Ö., SUNAR, B.*, DANIR, Z.* (2017) Greenhouse Gas Emissions and Climate Change Vulnerabilities of Certain European Countries, Journal of Young Scientist, 5, 121-128.
 • ZEYDAN, Ö., ÇELEBİ, F.*, AYDIN, B.* (2017) Cost of Recycling in Zonguldak City Centre, Journal of Young Scientist, 5, 109-114.

 

International Proceedings

 • AKÇAY N., ZEYDAN Ö, KARAYILAN M, ALVER ŞAHİN Ü, ALVER F, ONAT B, Modeling of PM10 Dispersion in Rize City Center, 1st International Black Sea Congress On Environmental Sciences (IBCESS), Proceedings Book pp 882-892, 2016, Giresun, Turkey
 • AYDIN, B.* ZEYDAN, Ö. Environmental Benefits of Green Roofs, Engineers of Future International Student Symposium (EFIS), 15 - 17 June 2017, Zonguldak, Turkey
 • DANIR, Z.* ZEYDAN, Ö. Emission Inventory of Bülent Ecevit University Farabi Campus, Engineers of Future International Student Symposium (EFIS), 15 - 17 June 2017, Zonguldak, Turkey
 • SUNAR, B.* ZEYDAN, Ö. Carbon Footprint of Bülent Ecevit University, Engineers of Future International Student Symposium (EFIS), 15 - 17 June 2017, Zonguldak, Turkey
 • SOMUNOĞLU İKİNCİ, S., ZEYDAN, Ö. Waste Concept in the Health Sector and Management of Medical Wastes, International Congress of Health and Environment, 23-25 October 2017, Adana, Turkey
 • ZEYDAN, Ö., SOMUNOĞLU İKİNCİ, S. Water Pollution and Polluted Water Related Illnesses, International Congress of Health and Environment, 23-25 October 2017, Adana, Turkey

 

National Articles

 1. ERDOĞAN Z, ZEYDAN Ö, SERT H (2008) İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerine Etkileri, İ.Ü.F.N. Hem. Derg, 16 (61): 71-76
 2. ÖZDEMİR K, YILDIRIM Y, ZEYDAN Ö, "Monitoring the disinfection by products using differential UV spectroscopy in drinking water reservoirs", Journal of Selçuk University Natural and Applied Science , special issue-1, 2013, 383-392.
 3. ZEYDAN Ö (2017) "Yavuz Sultan Selim köprüsünü kullanan şehirlerarası otobüslerin emisyonları", Çevre Bilim ve Teknoloji, 2 (1), 44-55

 

National Proceedings

 1. ZEYDAN,Ö., ERDOĞAN,Z., Tütün Dumanının İç Mekan Hava Kalitesi ve Sağlık Üzerine Etkileri, Uluslararası Katılımlı 3. Sigara veya Sağlık Kongresi, 24-26 Kasım 2006, Ankara (Poster)
 2. ZEYDAN,Ö., YILDIRIM,Y., Küresel Isınmada Etken Olan Hava Kirleticileri ve Ülkemiz Emisyonları, I. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ TİKDEK 2007, 11-13 Nisan, 2007, İstanbul
 3. ERDOĞAN,Z., ZEYDAN,Ö., SERT,H., İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerine Etkileri, I. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ TİKDEK 2007, 11-13 Nisan, 2007, İstanbul
 4. ZEYDAN,Ö., YILDIRIM,Y., Zonguldak Bölgesinde Çevre Sorunlarının Nedenleri Ve Çözüm Önerileri, I. Karadeniz'de Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Trabzon, s. 329-342, 2007
 5. SEVİM,B., ZEYDAN,Ö., İklim Değişikliğinin Türkiye Turizmine Etkileri, Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İzmir, s. 701-710, 2007
 6. ZEYDAN,Ö., SEVİM,B., İklim Değişikliğinin Kış Turizmine Etkileri, TMMOB İklim Değişimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, s. 159-174, 2008
 7. ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Zonguldak Bölgesi sera gazı emisyon çalışmaları ve yer seviyesi ozonu oluşumu, Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Konya, s.151-160, 2008
 8. ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Batı Karadeniz Bölgesinde Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Emisyonlar ve Değerlendirilmesi, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Hatay, s. 910-920, 2008
 9. ERDOĞAN ZEYDAN Z., ZEYDAN Ö., YILDIRIM Y., Hasta Bina Sendromu, IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, İzmir, s. 587-595, 2009
 10. ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, (2010) Bituminous Coal Usage And Air Pollution: Zonguldak City Case, Proceedings of the 17th Coal Congress of Turkey, Zonguldak, s. 35-46
 11. ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Zonguldak İli Atmosferindeki Benzen Maruziyeti Sağlık Risk Değerlendirmesi, IV. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, s. 669-678, 2010
 12. YILDIRIM Y, ZEYDAN Ö, KARAKAVUZ E, Kentleşme ve Hava Kalitesi Açısından İlimiz Zonguldak, Zonguldak Kent Sempozyumu 2011 Bildiriler Kitabı, Zonguldak, s. 81-89, 2011
 13. ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Uzaktan Algılama ile Atmosferik Partikül Madde Konsantrasyonlarının Belirlenmesi, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Zonguldak, s. 113, 2012
 14. ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Determining the Emissions of Thermal Power Plants in Çatalağzı Energy Basin, V. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu (HKK2013) Bildiri Özetleri Kitabı, Eskişehir, s. 74, 2013
 15. ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, KARADEMİR A, DURMUŞOĞLU E, Hava Kalitesi Modellenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Zonguldak Örneği, 5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014) 14-17 Ekim 2014, İstanbul, 2014
 16. YILDIRIM Y, ZEYDAN Ö, MODIS Aerosol Ürünleri Kullanılarak PM10 Konsantrasyonu Tahmini, VII. Uluslararası Katılımlı Atmosfer Bilimleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, s. 271- 280, 2015
 17. ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Zonguldak Metropoliten Bölgesinde Hava Kalitesi Modellemesi, 6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 7-9 Ekim 2015, İzmir, 2015
 18. ZEYDAN Ö, POLAT M, DEMİREL BAYIK G, TANIŞ M, SIDRA INTERSECTION Programı ile Kavşak İyileştirmesinin Taşıt Emisyon Miktarlarına Etkisi: Zonguldak Örneği, VII. Ulusal Hava Kirliliği Ve Kontrolü Sempozyumu, 1-3 Kasım 2017, Antalya, 2017

 

(*): Undergraduate Student

 

PROJECTS

 • "Preparation of Climate Change National Communications" project, Director of Tourism Chapter, 2014-2015.