PROJECTS

Prof. Yılmaz YILDIRIM

 • "Kadmiyum ve Gümüş İyonlarının Destekli Sıvı Membran Sistemlerinde Taşınımını Etkileyen Parametrelerin Bir Taşınım Modeli Kullanılarak İncelenmesi", TÜBİTAK Projesi, 106Y085, Yardımcı Araştırmacı, (continues).
 • "Zonguldak Şehir Atmosferinde Uçucu Organik Bileşiklerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin İncelenmesi" TÜBİTAK Projesi, YILDIRIM, Yılmaz (Dr.), Proje Yöneticisi, ÇAYDAG- 104I097, No:104I097, 2005-2007.
 • "Zonguldak Bölgesinde Hava Kalitesi Modellemesi", Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, YILDIRIM, Yılmaz (Dr.), Proje Yöneticisi, 2002-45-10-16, 2002-2004.
 • "Çatalağzı Termik Santralı ve Ereğli Demir Çelik İşletmelerinin Çevrede Oluşturdukları Ağır Metal Birikiminin Biyomonitör olan Karayosunları (Mosses) Üzerinden Araştırılması", TÜBİTAK Projesi, YILDIRIM, Yılmaz (Dr.), Proje Ortak Yürütücüsü, TBAG-2202 (102T100), 2002-2004.

Assoc. Prof. Ahmet ALTIN

 • Zonguldak ve Çevresi İçme, Yüzey ve Deniz Sularının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi ve Halk Sağlığı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2003-45-10-01, Proje Yöneticisi, 2006.
 • Kayseri Kent İçme Suyu Havzasında Yeralan Eski Çöp Deponi Alanları Sızıntı Sularının Kent İçme Suyu Akiferlerine Olan Etkilerinin ve Havza Koruma Alanlarının Belirlenmesi, DPT Projesi, 2001-K120340, Yardımcı Araştırmacı, 2006.
 • Kadmiyum ve Gümüş İyonlarının Destekli Sıvı Membran Sistemlerinde Taşınımını Etkileyen Parametrelerin Bir Taşınım Modeli Kullanılarak İncelenmesi, TÜBİTAK Projesi, 106Y085, Yardımcı Araştırmacı, (continues).

Assoc. Prof. Ayten GENÇ

 • Yürütücü, (BEÜ-BAP: 2003-45-10-02) "Ağır Metallerin Topraktan Elektrik Alanı Yardımıyla Temizlenmesinin Deneysel Çalışmalarla Araştırılması", (2007).
 • Yürütücü, (BEÜ-BAP: 2002-45-1014) "Zonguldak İl Merkezinden Geçen Üzülmez Deresindeki Kirliliğin Su ve Sediment Analizleri ile Belirlenmesi" (2006).
 • Yardımcı Araştırmacı, (TÜBİTAK: ICTAG I687) "ERDEMİR ve ÇATES Katı Atıklarının Beton Üretiminde Kullanım Olanaklarının Deneysel Olarak Araştırılması", (2007).
 • Yardımcı Araştırmacı, (TÜBİTAK: C053(102I040)) "Deneysel Olarak Ağır Metallerce Kirletilmiş Olan Toprak Kolonlarda Bu Metallerin Hareketliliğinin Tespiti ve Bu Toprakların Elektroosmoz Yöntemi İle Temizlenebilirliğinin Araştırılması", (2005).

Assoc. Prof. Süreyya ALTIN

 • Altın, S., Altın, A., Yıldırım, Y.,(continues),Kadmiyum ve Gümüş İyonlarının Destekli Sıvı Membran Sistemlerinde Taşınımını Etkileyen Parametrelerin Bir Taşınım Modeli Kullanılarak İncelenmesi, TÜBİTAK Araştırma Projesi, ÇAYDAG-106Y085.