ERASMUS

Bölümümüzle Erasmus anlaşması bulunan üniversiteler

ÜLKE ÜNİVERSİTE BÖLÜM EĞİTİM DİLİ STUDENT MOBILITY STUDIES (SMS)
Almanya Gottfried Wilhelm
Leibniz Universitat
Hannover
İnşaat Mühendisliği ve
Jeodezik Bilimler
Almanca
2
Polonya University of
Technology and
Life Sciences
in Bydgoszcz
İnşaat ve Çevre
Mühendisliği
Polonya dili

Erasmus öğrencileri için
İngilizce dersler içermektedir

2
Polonya Bialystok
University of
Technology
İnşaat ve Çevre
Mühendisliği
Polonya dili

Erasmus öğrencileri için
İngilizce dersler içermektedir

2