Yrd. Doç. Dr. Ersin AYTAÇ

Arş. Gör. Ersin AYTAÇ

İLETİŞİM

Adres BEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 67100 - ZONGULDAK
Telefon 0 372 291 2569
Faks 0 372 257 4023
E-Posta

ersin.aytac@beun.edu.tr
ersinaytac83@hotmail.com

EĞİTİM

Lisans Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü-2008
Y.Lisans Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı-2011
Doktora Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ABD.- 2016

DENEYİM

2009 - 2017 Araştırma Görevlisi - BEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü
2017 - ...... Yardımcı Doçent - BEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

ARAŞTIRMA KONULARI

Su kirliliği, elektro-koagulasyon

YAYINLAR

Uluslararası Makaleler
  • Ün Tezcan, Ü., Aytaç E, (2013) Electrocoagulation in a packed bed reactor - complete treatment of color and COD from real textile wastewater, Journal of Environmental Management, 123, 113-119.
Uluslararası Bildiriler
  1. Ün Tezcan, Ü., Koparal, A.S., Öğütveren, Ü.B., Aytaç, E., Tezcan, T. "Nickel Ion Removal from Model Solution Using Aluminum Reactor", Poster Sunumu 60th , Annual Meeting of the International Society of  Electrochemistry, August 16 to 21, 2009 Beijing, China
  2. Aytaç E, Ün Ü.T., "Removal of Reactive Scarlet By Electrocoagulation", International Conference on Environment 2010, Green Technologies for the Benefits of Botton Billions, 13-15 December 2010, Malaysia
  3. Ün Ü.T., Aytaç E, "Treatment of textile wastewaters by electrocoagulation method", 2nd International Conference on Chemical Engineering and Applications (CCEA 2011), November 25-26 2011, Maldives
Ulusal Makaleler

-

Ulusal Bildiriler

  1. Yıldırım, Y., Aytaç, E., Demirel, G., 2012, "Zonguldak Bölgesinde Sera Gazı Olarak Ozon Miktarlarının Belirlenmesi", Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, 22-23 Kasım 2012, İstanbul

PROJELER

  1. MATRA (Hollanda hükümetinin, Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde bulunan ülkeleri desteklemek amacıyla yürüttüğü projesi kapsamında başlatılan ''Eskişehir ve İskenderun'da Temiz Hava İçin El Ele'' adlı çalışması) projesi Antropometri ve Spirometri sertifikası ve testlere aktif katılımı
  2. BAP, BEÜ, 2014, Elektrodiyaliz Yöntemi İle Atıksulardan Kurşun, Bakır Ve Nikel Gideriminin Araştırılması
  3. TÜBİTAK, Atıksulardan Bakır Gideriminde Elektrodiyaliz ve Ters Elektrodiyaliz Proseslerinin Sistem ve İşletme Parametrelerinin İncelenerek Proseslerin Karşılaştırılması