Yrd. Doç. Dr. Gülçin DEMİREL BAYIK

Arş. Gör. Gülçin DEMİREL

İLETİŞİM

Adres BEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 67100 - ZONGULDAK
Telefon 0 372 291 2570
Faks 0 372 257 4023
E-Posta gulcindemirel7@gmail.com

EĞİTİM

Lisans Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü - 2007
Y.Lisans Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı - 2010
Doktora Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı - 2017

DENEYİM

2009 - 2017 Araştırma Görevlisi - BEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü
2017 - ...... Yardımcı Doçent - BEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

ARAŞTIRMA KONULARI

Hava kirliliği ve kontrolü, sağlık risk değerlendirmesi

YAYINLAR

Uluslararası Makaleler
 1. Scheepers, P.T.J.,  Konings,J., Demirel,G., Gaga, E.O.,  Anzion, R.,  Peer, P.G.M., Dogeroglu, T., Ornektekin, S.,  Doorn, W., "Determination of exposure to benzene, toluene and xylenes in Turkish primary school children by analysis of breath and by environmental passive sampling", Science of the Total Environment, 408, 4863-4870
 2. Çakmak Demircigil G., Erdem O., Gaga E.O., Altuğ H., Demirel G., Özden Ö., Arı A., Örnektekin S., DöğeroğluT., Doorn W.v., Burgaz S., "Cytogenetic Biomonitoring of Primary School Children Exposed to Air Pollutants: Micronuclei Analysis of Buccal Epithelial Cells" Environmental Science and Pollution Research, 2013. DOI: 10.1007/s11356-013-2001-6, 2013.
 3. Demirel G., Ozden O., Döğeroğlu T., Gaga EO. "Personal exposure of primary school children to BTEX, NO2 and ozone in Eskişehir, Turkey: Relationship with indoor/outdoor concentrations and risk assessment"  Sci Total Environ. 2014. 473-474C:537-548. doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.12.034.
 4. Elif Alaydin, Gulcin Demirel, Sureyya Altin, Ahmet Altin, ( 2014 ),"Environmental Knowledge of Primary School Students: Zonguldak (Turkey) Example", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 1150 - 1155
Uluslararası Bildiriler
 1. Schpeers, P.T.J., Konings, J., Demirel, G., Gaga, E., Anzion, R., Döğeroğlu, T., Örnektekin, S., Doorn, V. (2009), "Exposure of children to benzene, toluene and xylenes determined by analysis of end-exhaled air", Exposure 2009, 17-20 August, Boston.
 2. Gaga E.O., Arı A., ,Argante J., Melıefste K., Yay O.D., Demirel G., Örnektekin S.,Döğeroğlu T., Doorn W.V. "A summertime study of PM10 and PM2.5 mass concentrations in urban and industrialized cities in Turkey" EAC 2009: European Aerosol Conference, Germany, pp T113A11, September 6-11,2009, 06/11/2009
 3. Scheepers, P.T.J., Konings, J., Demirel, G., Gaga, E.O., Anzion, R., Peer, P.G.M., Dogeroglu, T., Örnektekin, S., Doorn, W.  Determination of Exposure to Benzene, Toluene and Xylenes in Primary School- Analysis of Breath and by Environmental Passive Sampling. International Symposium on Biological Monitoring in Espoo, Finland, Sep 5-7, 2010.
 4. Elif Alaydin, Gulcin Demirel, Sureyya Altin, Ahmet ALTIN,  4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Environmental Knowledge of Primary School Students: Zonguldak (Turkey) Example, October 27-29, 2013, Barcelona, Spain
 5. Demirel Bayık G., Altın A., Çapar Ö.F.(2014) "Availibility of Paper Mill Lime Mud in Landfill Area as Filling and Cover Material", 2nd International Conference on Recycling and Reuse, June 4-6, İstanbul, Turkey
 6. Demirel Bayik, G., Altın, A., Çapar, Ö.F. (2015), "Effect of Soil Mineorology on Electrokinetic Remediation" International Conference on Civil and Environmental Engineering, 20-23 May, Cappadoccia/Turkey
Ulusal Makaleler
 1. Altın,A., Altın,S., Demirel, G., Alaydın, E. Uluslararası Finans Kuruluşlarınca Desteklenen Projelerde Çevre Yönetim Planı (ÇYP) ve Katı Atıklar, Katı Atık ve Çevre Dergisi, Ocak 2012, 85-11.

Ulusal Bildiriler

 1. Demirel, G., Gaga, E., Örnektekin, S., Döğeroğlu, T., Doorn, W., İskenderun ve Payas'taki İlköğretim Okulu Öğrencilerinin BTEX Bileşenlerine Maruziyeti, Hava Kirliliği ve Kontrolu Ulusal Sempozyumu, 2008, Hatay.
 2. Özden, Ö., Yay, O.D., Altuğ, H., Gaga, E., Demire, G., Döğeroğlu, T., Örnektekin, S., Maliefste, K., Doorn, W., Eskişehir'de Hava Kirliliği Ön Değerlendirme Çalışmalarının Pasif Örnekleme Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi, Hava Kirliliği ve Kontrolu Ulusal Sempozyumu, 2008, Hatay.
 3. Demirel, G., Gaga, E.O., Döğeroğlu, T., Örnektekin, S., Doorn, W. İskenderun ve Payas'ta Uçucu Organik Bileşiklere Maruz Kalan İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Sağlık Riski Değerlendirmesi, 8. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 12-14 Kasım 2009 ,Antalya.
 4. Demirel, G., Gaga, E.O., Döğeroğlu, T. Eskişehir'de Yaşayan İlköğretim Okulu Öğrencilerinin BTEX Bileşiklerine Maruziyetlerinden Kaynaklanan Kanser ve Kanser Harici Sağlık Risklerinin Belirlenmesi, IV. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 25-27 Kasım 2010, Ankara
 5. Altın,A.,   Altın,S.,  Demirel, G., Alaydın, E.   Uluslararası Finans Kuruluşlarınca Desteklenen Projelerde Çevre Yönetim  Planı  (ÇYP) ve Katı Atıklar, Ulusal KAtı Atık Yönetimi Kongresi, 2011 Girne.
 6. Yıldırım, Y., Aytaç, E., Demirel, G., 2012, "Zonguldak Bölgesinde Sera Gazı Olarak Ozon Miktarlarının Belirlenmesi", Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, 22-23 Kasım 2012, İstanbul
 7. Alaydın, E., Altın,A., Demirel, G., Altın,S. İlköğretim Öğrencilerinin Atık İndirgeme, Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım (3R) Bilgi ve Eğitiminin Değerlendirilmesi; Zonguldak Örneği, 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 2012 Antalya.
 8. Altın,S., Alaydın, E., Altın,A., Demirel, G. Zonguldak İlinde Düzensiz Depolamadan Düzenli Depolamaya Geçiş Sürecinin Değerlendirilmesi, 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 2012 Antalya.
 9. Yıldırım, Y., Aytaç, E., Demirel, G., 2012, "Zonguldak Bölgesinde Sera Gazı Olarak Ozon Miktarlarının Belirlenmesi", Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, 22-23 Kasım 2012, İstanbul

PROJELER

 1. "Eskişehir ve İskenderun'da Temiz Hava için El Ele", Hollanda Hükümeti Destekli Matra Projesi, Araştırmacı
 2. Zonguldak Bölgesinde Sera Gazı Olarak Ozon Miktarının Belirlenmesi" Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2002-45-10-03, 2008-2010
 3. Dizel İle Kirlenmiş Toprakların Biyolojik Yolla Arıtımında Azot Kaynağının Etkisi, TUBİTAK 1002, Araştırmacı, Proje No: 113Y298
 4. Farklı Azot Kaynaklarının Toprakta Biyolojik Yolla Dizel Arıtımı Üzerindeki Etkileri, BEUN BAP, Proje No: 2013-77047330-01