Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZDEMİR

İLETİŞİM

Adres BEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 67100 - ZONGULDAK
Telefon 0 372 291 2568
Faks 0 372 257 4023
E-Posta kadirozdemir73@yahoo.com

EĞİTİM

Lisans İ.T.Ü. - Çevre Mühendisliği Bölümü - 1996
Y.Lisans İ.T.Ü. - Çevre Mühendisliği Bölümü - 2000
Doktora İ.T.Ü. - Çevre Mühendisliği Bölümü - 2010
 • Doktora Tez Başlığı: "İçme suyu Kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV Spektroskopi Yöntemi ile İzlenmesi" İTÜ, İstanbul,Türkiye (Mayıs 2010).
 • Yüksek Lisans Tez Başlığı: "Kirlenmiş Zeminlerin Islahı", İTÜ, İstanbul, Türkiye (Aralık 1999).

 

DENEYİM

2011 - 2012 Yardımcı Doçent-    Bitlis Eren Üniversitesi
2012 - ...... Yardımcı Doçent - BEÜ Çevre Mühendisliği
2013 - ....... Müdür Yarımcısı -    Bülent Ecevit  Üniversitesi Sakine - Şevki Yurtbay Gıda Araştırma ve Uygulama Merkezi
2014 - ....... Yönetim Kurulu Üyesi-  Bülent Ecevit  Üniversitesi Sakine - Üniversite- Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

ARAŞTIRMA KONULARI

Su kirliliği ve kontrolü, Su kalitesi yönetimi, Membran teknolojileri, İçme sularının arıtılması, Dezenfeksiyon.

YAYINLAR

Uluslararası Makaleler

 1. Özdemir K, (2016) "The use of carbon nanomaterials for removing natural organic matter in drinking water sources by a combined coagulation process", Nanomaterials and Nanotechnology, 6, p.1-12.
 2. Özdemir K, (2016) "Experımental investigation of trihalomethanes removal in chlorinated drinking water sources wıth carbon nanomaterials", Fresenius Environmental Bulletin, 25(12a), p.6202-6214.
 3. Ozdemir, K., Yildirim, Y., Toroz, I and Uyak, V., (2015) "Experimental Investigation of Trihalomethane Formation and Its Modeling in Drinking Waters", Asian Journal of Chemistry, 27(3), 984-990.
 4. Özdemir K, (2014) "Characterization of Natural Organic Matter in Conventional Water Treatment Processes and Evaluation of THM Formation with Chlorine", The Scientific world journal , p.1-7.
 5. Özdemir K, Uyak, V. Toröz İ, (2013) "Assessment of Trihalomethane Formation in Chlorinated Raw Waters with Differential UV Spectroscopy Approach", The scientific world journal, P. 1-8.
 6. Özdemir K , Uyak, V,.Soylu S, Karapinar N,.Avşar E, Topal T, Ozaydin S,(2014) "Spatial and Seasonal Variations of Disinfection Byproducts (DBPs) in Drinking Water Distribution Systems of Istanbul City, Turkey", Environmental Forensics , ", 15:2, p. 190-205.
 7. Özdemir K, Uyak, V. Toröz İ, (2007)"Seasonal variations of disinfection by-product precursors profile and their removal through surface water treatment plants", Science of the Total Environment, p.417-424.
 8. Özdemir K, Uyak, V. Toröz İ, (2007)"Multiple linear regression modeling of disinfection by-products formation in Istanbul drinking water reservoirs", Science of the total environment , p.269-280.
 9. Özdemir K, Uyak, V. Toröz İ, (2014)"Relationship Among Chlorine Dose, Reaction Time and Bromide Ions on Trihalomethane Formation in Drinking Water Sources in İstanbul " Asian Journal of Chemistry, 26(24), p.1-5.

Uluslararası Bildiriler

 1. Özdemir K, Uyak, V. Toröz İ, (2006) " Monitoring of Trihalomethane formation with Differential UV Spectroscopy in an Istanbul water supply " An International Perspective on Environmental and Water Resources, December 2006, p. 128,New Delhi, Indıa.
 2. Özdemir K, Yıldırım Y, Zeydan Ö, (2013) "" Monitoring the disinfection by products using differential UV spectroscopy in drinking water reservoirs" Internatıonal Conference on Envıronmental Scıence and Technology, ICOEST'13 June, 2013, p.383-392, Cappadocia, Nevşehir, Turkey (in abstract book).
 3. Yıldırım, Y., Özdemir, K., Eroğlu, K. and Ufuk Ağar, U., (2013) "The Use of Ultrafiltration Membrane System for Treatment of Waste Waters Generated From Hard Coal Mining" International Conference on Application of Nanotechnology in Membranes for Water Treatment (NANOMEMWATER), 08-10 October 2013, Abstract Book, pp 40-41, İzmir, Turkey.
 4. Özdemir, K., Yıldırım, Y., Eroğlu, K. and Ağar, U., (2014) "The Use of Ultrafiltration Membrane System for Treatment of Tunnel Waters Generating From Coal Mining", 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, ICOEST'14 May 14-17 2014) p.7-8 Side, Antalya, Turkey (in abstract book).
 5. Özdemir, K., (2016) " Removal of natural organic matter in drinking water sources by carbon nanomaterials " 3rd International symposium on Environment and Morility, ISEM 2016 4-6 November 2016, p.1082-1088, Alanya-Turkey.
 6. Güngör, Ö., Özdemir, K., (2016) " Modeling the Impacts of Climate change on Streamflow Using the Soil and Water Assessment Tool (SWAT)" SWAT Conference, 27-29 July 2016, CHINA.
 7. Güngör, Ö., Özdemır K (2016). Modeling the effect of irragation on the hydrological outputs in Darlık creek watersheed. International Instuue of Social and Economical Sciences 21st International Academic Conference,9-11 February, p.82, Miami-USA
 8. Güngör, Ö., Özdemır K., (2015). Importance of Using Swatcup Program for Soil and Water Assessment Tools (Swat) Simulations. The Fifth Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment 2015, ACSEE2015, 11-14 June, 2015 Kobe-JAPAN (Özet bildiri)
 9. Güngör, Ö., Özdemır K., (2014). The Effects of Different Irrigation Practices on Watershed Hydrology. Water Resources and Engineering Conference (WRE) 24-26 December, 2014, CHINA (Özet bildiri)

Ulusal Makaleler

 • Özdemir K, (2016) "A Ceramic Ultrafiltration Membrane System for Producing High Quality Drinking Water", Karaelmas Fen ve Muh. Derg. 6(1), p.41-49.
 • Özdemir K, (2016) "İçme Suyu Kaynaklarında Konvansiyonel Arıtma yöntemi ile Arsenik Giderimi", Karaelmas Fen ve Muh. Derg. 6(1), p.195-202.
 • Özdemir K, Toröz İ, "İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi", itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü , ", 2010, 86-92.
 • Özdemir K, Yıldırım Y, Zeydan Ö, "Monitoring the disinfection by products using differential UV spectroscopy in drinking water reservoirs", Journal of Selçuk University Natural and Applied Science , special issue-1, 2013, 383-392.

Ulusal Bildiriler

 1. Özdemir K, Uyak, V. Toröz İ. (2008) "İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopu yöntemi ile izlenmesi ", Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları'08 Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul, s. 629-638
 2. Özdemir K, Yıldırım Y, (2012) "İçme sularının klorlanması sonucu meydana gelen dezenfeksiyon yan ürünlerinin diferansiyel UV yöntemi ile izlenmesi, Terkos Örneği", Türkiyede çevre kirlenmesi öncellikleri sempozyumu VII Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul, s. 121
 3. Özdemir K, , Yıldırım Y, Topaloğlu A.K., Eroğlu K., Ağar U, (2013) "Yeraltı kömür madenciliğinde oluşan galeri sularının UF membran sistemi ile arıtılabilirliliğinin araştırılması" MEM-TEK III. Ulusal membran teknolojileri ve uygulamaları sempozyomu Bildiri Özetleri Kitabı, Elazığ, s. 97-100

PROJELER

 • "İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV Spektroskopi yöntemi ile izlenebilirliğinin araştırılması"TÜBİTAK Projesi, ÖZDEMİR, Kadir (Dr.), Araştırmacı , ÇAYDAG- 108Y126, (2008-2011).
 • "İçme suyu kaynaklarında bulunan doğal organik maddelerin karbon nano tüp materyalleri kullanarak koagülasyon prosesleri ile giderim veriminin araştırılması" TÜBİTAK Projesi, ÖZDEMİR, Kadir (Yrd.Doç.Dr.), Yürütücü, ÇAYDAG- 114Y030, (2014- 2016).
 • "İçme sularında organik madde maddelerin Fiziksel Karakterizasyonu: Zonguldak Örneği" Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, ÖZDEMİR, Kadir (Yrd.Doç.Dr.), Yürütücü, (2014-2016).