LABORATUVARLAR

 

Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı'nın amacı, çevre mühendisliği alanında karşılaşılanmikroorganizmaları tanıtmak ve bu organizmaların mikrobiyolojik incelemelerin nasılyapıldığının öğretilmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, su ve atık su arıtımında roloynayan mikroorganizma türleri ve faaliyetlerini tanımlamak, içme suyu olarak kullanılacaksuların bakteriyolojik analizini ve kontrollerini yapmaktır. Çevre mikrobiyolojisi labaratuvarında kullanılan cihaz ve malzemeler:

1) İnkübatör

2) Otoklav

3) Teraziler

4) Mikroskop

5) Petri kutuları

6) Deney tüpleri

7) İğne, öze

8) Cam malzemeler

9) Lam-lamel

10) Dereceli pipet

 

 

Çevre Kimyası Laboratuvarı

Çevre Kimyası dersi ÇEV 215 Çevre Kimyası I ve ÇEV 206 Çevre Kimyası II olmak üzere iki döneme yayılmış, teorik bilgi ve pratik uygulamaları içeren önemli bir derstir. Derste öğrenilen pratik bilgilerin uygulama ile pekiştirildiği Çevre Kimyası Laboratuvarlarında her iki dönemde toplamda 20 adet deney yapılmaktadır. Çevre Kimyası Laboratuvarlarında yapılan deneylerin tabloda verilmiştir.

 

Çevre Kimyası I Laboratuvarı

Çevre Kimyası II Laboratuvarı

Çözelti Hazırlama

Çözünmüş Oksijen Tayini

Asit- Baz Titrasyonu

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini

Kromatografi

Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini

pH, İletkenlik ve CO2 Tayini

Fosfat tayini

Asidite ve Alkalinite Tayini

Kalıntı Klor Tayini

Sertlik ve Ca2+ - Mg2+ Tayini

Katı Madde Tayini

Sülfat Tayini

Nitrat Tayini

Klorür Tayini

Nitrit Tayini

Fotometrik Yöntemler ve Renk ve Bulanıklık Tayini

Toplam Kjeldahl Azotu tayini

Alev Fotometresi ile Sodyum ve Potasyum Tayini

Yağ ve Gres Tayini

 

Bahsi geçen deneylerin gerçekleştirilebilmesi için laboratuvarımızda, hassas terazi, filtrasyon set, kjeldahl azot cihazı, oksitop cihazı, manyetik karıştırıcı, etüv, desikatör, pH metre, iletkenlik ölçer cihazı, bulanıklık ölçer cihazı, thermo reaktör, spektrofotometre ve mantolu ısıtıcı cihazları gibi birçok cihaz bulunmaktadır.

 

Temel İşlemler Laboratuvarı

 

Temel İşlemler Laboratuvarında çöktürme, kireç-soda yöntemi ile suların yumuşatılması,oksijen transferi ve havalandırma, iyon değişimi, aktif karbon adsorpsiyonu, vakumevaporatorü ve çamur susuzlaştırma konularında özel tasarlanmış deney setleri bulunmaktadır.Bu laboratuvarda öğrenciler özellikle atuksuların arıtımı konusunda sahip oldukları teorikbilgileri deney setlerinde uygulayarak pratiğe dökme imkanı bulmaktadır.