LABORATUVARLAR

AAS

AAS

 

Yapılan analizler: Magnezyum, Kalay, Arsenik, Krom, Çinko, Mangan, Demir, Civa, Selenyum, Kobalt, Bakır, Kadmiyum, Nikel, Kalsiyum, Kurşun

 

GC-ECD

GC-ECD

 

Yapılan analizler: THM, Kloroform, Bromoform, Diklorobromometan, Dibromoklorometan vb...

 

GC-FID

GC-FID

 

Yapılan analizler: Petrol hidrokarbonları, Alifatik hidrokarbonlar (n-alkanlar), Poliaromatik hidrokarbonlar

 

Döner Sermaye