Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN

Kişisel Web Sayfası

 

ÇEV 452 - Tehlikeli Atık Yönetimi

ÇEV 105 - Bilg. Kulla. ve Prog. Giriş

ENV 105 - Intro. to Comp. Science

CIV 112 - Computer Programming

 

İLETİŞİM

Adres BEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 67100 - ZONGULDAK
Telefon 0 372 291 2574
Faks 0 372 257 4023
E-Posta ozgurzeydan@yahoo.com

EĞİTİM

Lisans ODTÜ - Çevre Mühendisliği Bölümü - 2002
Y.Lisans BEÜ - Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Teknolojileri ABD - 2008
Doktora Kocaeli Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Müh. - 2014

DENEYİM

2003 - 2008 Öğretim Görevlisi - BEÜ Enformatik Bölümü
2009 - 2015 Öğretim Görevlisi - BEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü
2015 - ...... Yardımcı Doçent - BEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

ARAŞTIRMA KONULARI

Hava kirliliği, emisyon envanterleri, hava kalitesi modelleme, iklim değişikliği ve etkileri

YAYINLAR

Uluslararası Makaleler

-

Uluslararası Bildiriler
 • ÖZDEMİR, K., YILDIRIM, Y., ZEYDAN, Ö., Monitoring the disinfection by products using differential UV spectroscopy in drinking water reservoirs, The international Conference on Environmental Science and Technology -2013 Abstract Book, pp 10-11, 2013, Nevşehir

Ulusal Makaleler

 1. ERDOĞAN Z, ZEYDAN Ö, SERT H (2008) İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerine Etkileri, İ.Ü.F.N. Hem. Derg, 16 (61): 71-76
 2. ÖZDEMİR K, YILDIRIM Y, ZEYDAN Ö, "Monitoring the disinfection by products using differential UV spectroscopy in drinking water reservoirs", Journal of Selçuk University Natural and Applied Science , special issue-1, 2013, 383-392.
 3. ZEYDAN Ö (2017) "Yavuz Sultan Selim köprüsünü kullanan şehirlerarası otobüslerin emisyonları", Çevre Bilim ve Teknoloji, 2 (1), 44-55.

Ulusal Bildiriler

 1. ZEYDAN,Ö., ERDOĞAN,Z., Tütün Dumanının İç Mekan Hava Kalitesi ve Sağlık Üzerine Etkileri, Uluslararası Katılımlı 3. Sigara veya Sağlık Kongresi, 24-26 Kasım 2006, Ankara (Poster)
 2. ZEYDAN,Ö., YILDIRIM,Y., Küresel Isınmada Etken Olan Hava Kirleticileri ve Ülkemiz Emisyonları, I. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ TİKDEK 2007, 11-13 Nisan, 2007, İstanbul
 3. ERDOĞAN,Z., ZEYDAN,Ö., SERT,H., İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerine Etkileri, I. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ TİKDEK 2007, 11-13 Nisan, 2007, İstanbul
 4. ZEYDAN,Ö., YILDIRIM,Y., Zonguldak Bölgesinde Çevre Sorunlarının Nedenleri Ve Çözüm Önerileri, I. Karadeniz'de Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Trabzon, s. 329-342, 2007
 5. SEVİM,B., ZEYDAN,Ö., İklim Değişikliğinin Türkiye Turizmine Etkileri, Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İzmir, s. 701-710, 2007
 6. ZEYDAN,Ö., SEVİM,B., İklim Değişikliğinin Kış Turizmine Etkileri, TMMOB İklim Değişimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, s. 159-174, 2008
 7. ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Zonguldak Bölgesi sera gazı emisyon çalışmaları ve yer seviyesi ozonu oluşumu, Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Konya, s.151-160, 2008
 8. ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Batı Karadeniz Bölgesinde Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Emisyonlar ve Değerlendirilmesi, Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Hatay, s. 910-920, 2008
 9. ERDOĞAN ZEYDAN Z., ZEYDAN Ö., YILDIRIM Y., Hasta Bina Sendromu, IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, İzmir, s. 587-595, 2009
 10. ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Taşkömürü Kullanımı ve Hava Kirliliği: Zonguldak İli Örneği, Türkiye 17. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı, Zonguldak, s. 35-46, 2010
 11. ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Zonguldak İli Atmosferindeki Benzen Maruziyeti Sağlık Risk Değerlendirmesi, IV. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, s. 669-678, 2010
 12. YILDIRIM Y, ZEYDAN Ö, KARAKAVUZ E, Kentleşme ve Hava Kalitesi Açısından İlimiz Zonguldak, Zonguldak Kent Sempozyumu 2011 Bildiriler Kitabı, Zonguldak, s. 81-89, 2011
 13. ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Uzaktan Algılama ile Atmosferik Partikül Madde Konsantrasyonlarının Belirlenmesi, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Zonguldak, s. 113, 2012
 14. ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Çatalağzı Enerji Havzasındaki Termik Santrallerden Kaynaklanan Emisyonların Belirlenmesi, V. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu (HKK2013) Bildiri Özetleri Kitabı, Eskişehir, s. 74, 2013
 15. ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, KARADEMİR A, DURMUŞOĞLU E, Hava Kalitesi Modellenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Zonguldak Örneği, 5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014) 14-17 Ekim 2014, İstanbul, 2014
 16. YILDIRIM Y, ZEYDAN Ö, MODIS Aerosol Ürünleri Kullanılarak PM10 Konsantrasyonu Tahmini, VII. Uluslararası Katılımlı Atmosfer Bilimleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, s. 271- 280, 2015
 17. ZEYDAN Ö, YILDIRIM Y, Zonguldak Metropoliten Bölgesinde Hava Kalitesi Modellemesi, 6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 7-9 Ekim 2015, İzmir, 2015

PROJELER

 • "İklim Değişikliği Ulusal Bildirimlerinin Hazırlanması" projesi, Turizm Bölümü Sorumlusu, 2014-2015