Yrd. Doç. Dr. Sefa KOCABAŞ

Yrd. Doç. Dr. Sefa KOCABAŞ

 

İLETİŞİM

Adres BEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 67100 - ZONGULDAK
Telefon 0 372 291 2567
Faks 0 372 257 4023
E-Posta sefakocabas@gmail.com

EĞİTİM

Lisans 1988-1994 19 Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Y.Lisans 1997-2000 Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Kimya
Doktora 2000-2006 Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Fizikokimya

DENEYİM

1996 - 2007 Uzman - Kimya Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi
2008 - 2009 Araştırmacı - Cleaner Energies EC, JRC Institute for Energy Hollanda
2007-2012 Bölüm Başkanı - BEÜ Devrek MYO Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri
2011- 2016 Müdür - BEÜ Devrek Meslek Yüksekokulu
2016 - 2017 Müdür - BEÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
2016 - ...... Yardımcı Doçent - BEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

ARAŞTIRMA KONULARI

Gaz Katı Adsorpsiyonu, Kükürtdioksit adsorpsiyonu, Adsorbent Karakterizasyonu, Nanoyapılarda Hidrojen Depolam,a Hava Kirliliği ve Atıksu Analizleri, Laboratuar Akreditasyonu, OHSAS 18001 ISG Yönetim Sistemleri

YAYINLAR

Uluslararası Makaleler
 • Kopaç, T., Kocabaş, S.; "Adsorption Equilibrium and Breakthrough Analysis for Sulfur Dioxide Adsorption on Silica Gel", Chemical Engineering and Processing 41,(2002), 223-230
 • Kopaç, T., Kocabas, S.; "Sulfur Dioxide Adsorption Isotherms and Breakthrogh Analysis on Molecular Sieve 5A Zeolite", Chemical Engineering Communications, 190,(2003), 1041-1054
 • Kopaç, T., Kocabas, S.;"Deactivation Models for Sulfur Dioxide Adsorption on Silica Gel", Advances in Environmental Research, 8, (2004) 417-424
 • Kocabas, S., Kopac, T., Dogu, G., Dogu, T. "Adsorption Properties of Single Walled Carbon Nanotubes Modified by Thermal Treatments and Palladium Loading" International Journal of Hydrogen Energy, V.33-6, 1693-1699, 2008
 • Kocabaş Sefa, Pekey Beyhan, Pekey Hakan; "Karadeniz'de Limanlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği,Zonguldak Örneği" Çevre Bilim ve Teknoloji, Sayı:5, s. 41-49, 2012
Uluslararası Bildiriler
 • KOPAÇ, T., KOCABAŞ, S., "Sulfur Dioxide Adsorption Characteristics on Molecular Sieve 3A Zeolite", 14th International Congress of Chemical and Process Engineering", Summaries-Separation Processes and Equipment, P3.139, pp267, Praha, Czech Republic, 27-31 August 2000
 • KOPAÇ, T., KOCABAŞ, S., "Study of Adsorption Equilibrium of Sulfur Dioxide on Molecular Sieve 4A Zeolite", 19th European Conference on Surface Science ECOSS-19, Book of Abstracts, Vol.24C, pp 137, Madrid, Spain, 5-8 September 2000
 • KOPAÇ, T., KOCABAŞ, S., "Deactivation Model for Sulfur Dioxide Adsorption on Silica Gel", 19th European Conference on Surface Science ECOSS-19, Book of Abstracts, Vol.24C, pp 187, Madrid, Spain, 5-8 September 2000
 • KOPAÇ, T., KOCABAŞ, S., "Breakthrough Analysis for Sulfur Dioxide Adsorption on Molecular Sieve 4A", AIChE 2000, Los Angeles, USA, 12-17 November 2000
 • KOPAÇ, T., KOCABAŞ, S., "Sulfur Dioxide Adsorption Isotherms and Breakthrough Analysis on Molecular Sieve 5A Zeolite", Eastern Mediterranean Chemical Engineering Conference, Book of Abstracts, pp 283-284, Ankara, 20-24 May 2001
 • KOPAÇ, T., KOCABAŞ, S., "Rate of Sulfur Dioxide Adsorption by Molecular Sieve 3A Zeolite", Chemical Reactor Engineering 2001: Novel Reactor Engineering for the New Millenium, Book of Abstracts, Il Ciocco-Barga, Italy, 24-29 June 2001
 • KOPAÇ, T., KOCABAŞ, S., "Sulfur Dioxide Adsorption Rate and Equilibrium Parameters on Zeolites", Chemical Physics V, The Fifth International Congress of Chemical Physics, Book of Abstracts, pp B-5.3, İstanbul, Turkey, 31 October-1 November 2002.
 • KOPAÇ, T., KOCABAŞ, S.,YENER, J., "Adsorption Properties of Gases on Multi Walled Carbon Nanotubes", NATO ASI on Nanoengineered Nanofibrous Materials, Antalya, Turkey, 1-12 September 2003
 • KOPAÇ, T., KOCABAŞ, S., "Hydrogen Adsorption on Carbon Nanotubes", Euronanoforum 2003, Trieste, Italy, 9-12 September 2003
 • KOCABAŞ, S., KOPAÇ, T.,,"Heat Treatment Effects on Surface Area of Single Walled Carbon Nanotubes", NATO ASI, Carbon Nanotubes: From Basic Research to Nanotechnology, 21-31 May 2005, Sozopol, Bulgaria
 • KOCABAŞ, S., KOPAÇ, T., "Hydrogen Adsorption Properties of Heat Treated SWCNT's" GDR-E, Nano-E, Science & Application of Nanotubes, 10-13 September 2005, Houffalize, Belgium
 • KOCABAS, S., "An Estimation of Air Pollution from Port Activities at Black Sea on North West Part of Turkey" ICOEST 2014, International Congress on Environmental Science and Technology, 14-17 May 2014, Side, Turkey,
 • PEKEY, B., PEKEY, H., KOCABAS, S., "Distributions and Concentrations of Heavy Metals in Kocaeli Soils", ICOEST 2014, International Congress on Environmental Science and Technology, 14-17 May 2014, Side, Turkey

Ulusal Makaleler

-

Ulusal Bildiriler

 1. UYSAL, F., KOCABAŞ, S, SABAN, M., Endüstriyel Tesislerde Atık Azaltılması ve Atık Maliyetinin Hesaplanması, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Cilt II, s. 521-529, 22-23 Mayıs 1997.
 2. KOCABAŞ, S., KOPAÇ, T., "Dolgulu Yataklarda Kükürt Dioksit Adsorpsiyonunun İncelenmesi", Hava Kirlenmesi ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s. 159-164, İzmir, Eylül 1999.
 3. KOPAÇ, T., KOCABAŞ, S., "Kükürt Dioksitin Moleküler Elek Zeolitler Üzerindeki Adsorpsiyon İzotermleri", XIV. Ulusal Kimya Kongresi Bildiriler Kitabı,s.162, Diyarbakır, 10-15 Eylül 2000.
 4. KOPAÇ, T., KOCABAŞ, S., "Kükürt Dioksitin Silika Gel Üzerindeki Adsorpsiyonunda Salıverme Eğrilerinin Analizi", XV. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Özetleri, s KM-P8, İstanbul, Eylül 2001.
 5. KOCABAŞ, S., PEKEY, B., PEKEY, H.; "Karadeniz'de Limanlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği, Zonguldak Örneği" 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği Ve Kontrolü Sempozyumu, 639-641, Tekirdağ, 17-20 Kasım 2011
 6. ÖREN, S., KOCABAŞ, S., "Karbon Ayak İzi Tespiti ile Araç Muayene İstasyonu Yer Seçimi: Zonguldak-Devrek Örneği", 6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu-2015, 7-9 Ekim 2015, İzmir.
Kitaplar
 • Genel Kimya Laboratuvarı (Ders Kitabı) Sefa Kocabaş, Zekeriya Doğan Nobel Yayın Dağıtım, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 196 ISBN:6051332079, 2012, Türkçe

PROJELER

 • Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı İçin Uygulama Mutfağının Kurulması, BEU, BAP, 2013-73308182-01, (2013-2014)
 • Enerji sanayi atıklarının atık depolama zemin iyileştirmesinde kullanılabilirliği, BEU, BAP, 2015-7330 8182-01, (2015-)
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu El sanatları Bölümü atölyesi Kurulması, BEU, BAP, 2015-
 • Dolgulu Yataklarda Kükürt Dioksit Adsorpsiyonunun İncelenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Kod No: 99-13-02-08(1999-2001)
 • Karbon Nanotüpleri Üzerinde Hidrojen Adsorpsiyonunun İncelenmesi, TÜBİTAK Proje Kod No: MİSAG-169 (2001-2003)
 • Nanoyapılı Malzemelerde Hidrojen Depolanması, DPT Projesi, Proje Kod No: 101-05-2-003, (2002-2003)
 • Sanayi Kuruluşlarından Kaynaklanan Bacagazı ve Toz Emisyonlarının Ölçülmesi, Zonguldak Valiliği Ortak Projesi (1996-2002)
 • Su Ortamlarında Organik Bileşiklerin Belirlenmesi Sınıflandırılması, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 98-111-003-17 (1997-1999)