Doç. Dr. Şeyda KORKUT

Yrd. Doç. Dr. Şeyda KORKUT

İLETİŞİM

Adres BEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 67100 - ZONGULDAK
Telefon 0 372 291 2571 (Ofis) - 0 372 291 1660 (Çevre Araştırma Lab.)
Faks 0 372 257 4023
E-Posta s.korkut@beun.edu.tr

EĞİTİM

Lisans Atatürk Üniv. - Çevre Mühendisliği - 2001
Y.Lisans Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Çevre Mühendisliği - 2005
Doktora Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Çevre Mühendisliği - 2010

DENEYİM

2002 - 2011     Arş. Gör. - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği
2011 - 2011     Öğretim Görevlisi - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği
2011 - 2012     Yardımcı Doçent - BEÜ Çevre Mühendisliği
2012 -              Doçent - BEÜ Çevre Mühendisliği

ARAŞTIRMA KONULARI

Çevre Biyoteknolojisi, Elektrokimyasal Biyosensörler, DNA Biyosensörleri, Enzimatik Yakıt Hücreleri

YAYINLAR

Uluslararası Makaleler
 1. Korkut S., Keskinler B., Erhan E. An amperometric biosensor based on multiwalled carbon nanotube- poly(pyrrole)-horseradish peroxidase nanobiocomposite film for determination of phenol derivatives. Talanta 76 (2008)1147-1152.
 2. Korkut Ozoner S., Yalvac Can M., Keskinler B., Erhan E. A novel Poly(glutaraldehyde-co-pyrrole)/Horseradish peroxidase composite film electrode. Analytical Letters 42 (2009) 3058-3072.
 3. Özkan M., Erhan E., Terzi Ö., Tan İ., Korkut Özöner Ş. Thermostable amperometric lactate biosensor with clostridium thermocellum lactate dehydrogenase for measurement of blood lactate. Talanta 79 (2009) 1412-1417.
 4. Korkut Ozoner S., Yalvac M. Erhan E. Flow injection determination of catechol based on polypyrrole-carbon nanotube-tyrosinase biocomposite detector. Current Applied Physics 10 (2010) 323-328.
 5. Korkut Ozoner S., Erhan E., Yilmaz F., Celik A., Keskinler B. Newly synthesized Poly(glycidyl methacrylate-co-3-thienylmethylmethacrylate) based electrode designs for phenol biosensors. Talanta 81 (2010) 82-87.
 6. Korkut Ozoner S., Yilmaz F., Celik A., Keskinler B., Erhan E. A novel poly(glycidyl methacrylate-co-3-thienylmethyl methacrylate)-polypyrrole-carbon nanotube-horseradish peroxidase composite film electrode for the detection of phenolic compounds. Current Applied Physics 11 (2011) 402-408.
 7. Korkut Ozoner S., Keskinler B., Erhan E. HRP immobilized microporous Poly(styrene-divinylbenzene-polyglutaraldehyde) monolith for forced flow injected phenol biosensing. Materials Science and Engineering C 31(2011) 663-668.
 8. Dursun F., Korkut Ozoner S., Demirci A., Gorur M., Yilmaz F., Erhan E. Vinylferrocene copolymers based biosensors for phenol derivatives. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 87 (2012) 95-104.
 9. Korkut Ozoner S. Poly(glycidyl methacrylate-co-3-thienylmethylmethacrylate) based working electrodes for hydrogen peroxide biosensing. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 87 (2012) 146-152.
 10. Can F., Korkut Ozoner S., Ergenekon P., Erhan E. Amperometric nitrate biosensor based on Carbon nanotube/Polypyrrole/Nitrate reductase biofilm electrode. Materials Science and Engineering C 32 (2012) 18-23.
 11. Korkut Ozoner S., Erhan E., Yilmaz F.,  Ergenekon P., Anil I. Electrochemical biosensor for detection of formaldehyde in rain waters. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 88 (2013) 727-732.
 12. Kılıc M. S., Korkut S., Hazer B., Electrical energy generation from a novel polypropylene grafted polyethylene glycol based enzymatic fuel cell. Analytical Letters 47 (2014) 983-995.
 13. Kılıc M. S., Korkut S., Hazer B., Erhan E., Development and operation of gold and cobalt oxide nanoparticles containing polypropylene based enzymatic fuel cell for renewable fuels. Biosensors and Bioelectronics 61 (2014) 500-505.
 14. Kilic M.S., Korkut S., Hazer B. A novel poly(propylene-co-imidazole) based biofuel cell: System optimization and operation for energy generation. Materials Science and Engineering C 47 (2015) 165-171.
 15. Korkut S., Kilic M.S. Design of a mediated enzymatic fuel cell to generate power from renewable fuel sources. Environmental Technology. 37 (2016) 163-171.
 16. Korkut S., Kilic M.S. Power improvement of enzymatic fuel cells used for sustainable energy generation. Environmental Progress and Sustainable Energy. 35(3) (2016) 859-866.
 17. Korkut S., Uzuncar S., Kilic M.S., Hazer B. Electrochemical, Continuous-Flow Determination of p-Benzoquinone on a Gold Nanoparticles Poly(propylene-co-imidazole) Modified Gold Electrode. Instrumentation Science and Technology 44(6) (2016) 614-628.
 18. Korkut S., Kilic M.S., Uzuncar S., Hazer B. Novel Graphene Modified Poly(Styrene-b-Isoprene-b-Styrene) Enzymatic Fuel Cell with Operation in Plant Leaves. Analytical Letters. 49(14) (2016) 2322-2336.
 19. Korkut S., Kilic M.S., Sanal T., Hazer B. The operation of enzymatic fuel cell fabricated with rationally designed poly(caprolactone-g-ethylene glycol) copolymers. Materials Science and Engineering C 76 (2017) 787-793.
 20. Kilic M.S., Korkut S., Hazer B. Novel enzymatic rhodium modified poly(styrene-g-oleic amide) film electrode for hydrogen peroxide detection. Electroanalysis (2017) - kabul edildi. DOI: 10.1002/elan.201700332

 

Kitap Bölümleri

 1. Korkut Ozoner S., Erhan E., Yilmaz F. Enzyme Based Phenol Biosensors. Biosensors for Health, Environment and Biosecurity / Book 3, Intech Open Access Publisher, ISBN 978-953-307-486-3, Edited by Vernon Somerset, pp. 319-340, Temmuz 2011. Web sitesi: http://www.intechopen.com/articles/show/title/enzyme-based-phenol-biosensors
 2. Kılıç M.S., Korkut S., Hazer B., Enzymatic Fuel Cell for Electric Power Generation From Domestic Wastewater, Environmental Impact II, Volume 181, e-ISBN: 978-1-84564-763-6, (2014).

 

Uluslararası Bildiriler

 1. Korkut S., Keskinler B., Erhan E. Development of an inline loaded continuous flow phenol detection system, ISEB/ ESEB/ JSEB 2006, Leipzig-ALMANYA, 9-13 Temmuz 2006.
 2. Yalvac Can M., Korkut S., Erhan E. HRP-based amperometric p-benzoquinone biosensor, The Third International Conference on Environmental Science and Technology 2007, Houston-Teksas, ABD, 6-9 Ağustos 2007.
 3. Korkut S., Yalvac Can M., Erhan E. Peroxidase-based biosensor for amperometric detection of phenolic compounds, International Conference On Environment: Survival Sustainability, Yakın Doğu Üniversitesi, KIBRIS, 19-24 Şubat 2007.
 4. Korkut S., Yalvac Can M., Erhan E. Development of a horseradish peroxidase-based flow-injection amperometric biosensor for the determination of phenolic compounds, European Congress of Chemical Engineering (ECCE-6), Kopenhag, DANİMARKA, 16-20 Eylül 2007.
 5. Terzi O., Erhan E., Tan I., Korkut S., Ozkan M. Cloning, purification and immobilization of thermostable L-lactate dehydrogenase enzyme on polygluteraldehyde-pyrrole polymer. 32nd FEBS Congress "Molecular Machines". 7-12 Temmuz 2007, Viyana, AVUSTURYA. The FEBS Journal. Volume 274, Suplement 1 July, pp. 305.
 6. Kılıç M.S., Korkut S., Hazer B. Enzymatic fuel cell for electric power generation from domestic wastewater, 2nd International Conference on Environmental and Economic Impact on Sustainable Development (Environmental Impact 2014), Ancona-İTALYA 14 - 16 Mayıs 2014.
 7. Korkut S., Kilic M.S., Erhan E. Modified poly(pyrrole) film based biosensors for phenol detection, ICEBESE 2015 : International Conference on Environmental, Biological and Ecological Sciences and Engineering, Prag - ÇEK CUMHURİYETİ, 23-24 Mart 2015.
 8. Kilic M.S., Korkut S., Hazer B. The improved biofuel cell for electrical power generation from wastewaters, ICEBESE 2015: International Conference on Environmental, Biological and Ecological Sciences and Engineering, Prag - ÇEK CUMHURİYETİ, 23-24 Mart 2015.
 9. Kilic M.S., Korkut S., Hazer B. Design of Nanoparticles Embedded Polypropylene Based Enzymatic Fuel Cell, 2nd International Congress on Biosensors, Gediz Üniversitesi, İzmir, TÜRKİYE, 10-12 Haziran 2015.
 10. Korkut S., Kilic M.S., Hazer B. Performance Comparison Of Various Fuel Cells Operated In Renewable Fuels, 2nd International Congress on Biosensors, Gediz Üniversity, İzmir, TÜRKİYE, 10-12 Haziran 2015.
 11. Erhan E., Keskinler B., Korkut Ş. Phenol biosensors in Environmental Engineering, 18th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2008), Prag, ÇEK CUMHURİYETİ, 24-28 Ağustos 2008.

 

Ulusal Makaleler

 • Korkut S., Kilic M.S. Sulu ortamlardaki formaldehitin Ölçümü için biyosensör dizaynı. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 6(1) (2016) 35-40.
 • Kilic M.S., Korkut S. Karbon nanotüp katkılı biyosensör tasarımı ve biyosensörün çevresel kirletici olan fenol ve türevlerinin tespitinde kullanılması.Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi-kabul edildi  (2016).

 

Ulusal Bildiriler

 1. Korkut Ş. Kimyasal Oksidasyon ile Atıksulardan Fenol Giderimi, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü, Gebze-Kocaeli, 9-10 Ekim 2003.
 2. Keskinler B., Erhan E., Korkut Ş., Gezer A., Tanrıseven A. Peyniraltı Sularından Proteinlerin Seçimli Geri Kazanımı, 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 2-4 Haziran 2004.
 3. Korkut Ş., Keskinler B., Erhan E. Sürekli Akışlı Kesikli Yüklemeli Reaktör Kullanılarak Fenol Ölçümü, Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu V, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü, Gebze-Kocaeli, 11-12 Mayıs 2006.
 4. Keskinler B., Korkut Ş., Köseoğlu D.Y., Dizge N. Biyosensörlerin Çalışma Prensibi ve Çevre Mühendisliğindeki Uygulamaları, Ulusal Çevre Sempozyumu 2007, Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Mersin, 18-21 Nisan 2007.
 5. Korkut S., Keskinler B., Erhan E. Karbon nanotüp / Polipirol / Horseradish peroksidaz Çalışma Elektroduyla Hazırlanmış Amperometrik Fenol Biyosensörünün Geliştirilmesi, 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 11-13 Haziran 2008.
 6. Demirci A., Gorur M., Yılmaz F., Dursun F., Korkut Ş., Erhan E., Keskinler B. Ferrosen, Epoksi ve Tiyofen Grupları İçeren Kopolimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Amperometrik Biosensör Uygulamalarında Kullanılması, III. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 12-14 Mayıs 2010.
 7. Kilic M.S., Korkut Ş., Hazer B. Sürdürülebilir Enerji İçin Enzimatik Yakıt Hücrelerinin Tasarlanması, 27. Ulusal Kimya Kongresi (KİMYA 2015), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 23-28 Ağustos 2015.

 

PROJELER

 1. Yürütücü (TÜBİTAK ÇAYDAG - 112Y100), Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimi İçin Enzimatik Yakıt Hücrelerinin Geliştirilmesi, 2012-2015.
 2. Araştırmacı (TÜBİTAK ÇAYDAG -105Y130), Amperometrik Fenol Biyosensörlerinin Geliştirilmesi, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Elif Erhan, 2005-2008.
 3. Araştırmacı (TÜBİTAK TBAG-110T664), Elektrokimyasal DNA Biyosensör Tasarımlarının İyileştirilmesinde Mekanistik Bir Yaklaşım: Hedefe Özel Kantitatif Tür Tayininde Termodinamik Yöntemler Kullanılarak Oligonükleotid Tasarımı, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Elif Erhan, 2011- devam ediyor.
 4. Yürütücü (Bülent Ecevit Üniversitesi BAP-2013-77047330-01), Biyolojik Yakıt Hücrelerinin Performansının Artırılması, 2013-2014.
 5. Araştırmacı (Bülent Ecevit Üniversitesi BAP-2012-17-17-01), Yağ-Su Emülsiyonlarının Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Yöntemler ile Destabilizasyonu, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayten Genç, 2012-2013.
 6. Yürütücü (Bülent Ecevit Üniversitesi BAP-2016-77047330-01), Atıksulardaki Ürenin Tayini İçin Biyosensörlerin Geliştirilmesi, 2016-2017.