Doç. Dr. Süreyya ALTIN

Doç. Dr. Süreyya ALTIN

İLETİŞİM

Adres BEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 67100 - ZONGULDAK
Telefon 0 372 291 2566 - 0 372 291 2934
Faks 0 372 257 4023
E-Posta saltin@karaelmas.edu.tr

EĞİTİM

Lisans Cumhuriyet Üniv. - Çevre Mühendisliği - 1994
Y.Lisans Cumhuriyet Üniv. - Çevre Mühendisliği - 1998
Doktora Cumhuriyet Üniv. - Çevre Mühendisliği - 2003

DENEYİM

1994 - 2004 Arş. Gör. - Cumhuriyet Üniv. Çevre Mühendisliği
2005 - 2013 Yardımcı Doçent - BEÜ Çevre Mühendisliği
2013 - ........ Doçent - BEÜ Çevre Mühendisliği
2010 - 2011 Dekan Yardımcısı - BEÜ Mühendislik Fakültesi

ARAŞTIRMA KONULARI

Çevre Kimyası, Sıvı membran sistemleri, Katı atık yönetimi, Su ve atıksu arıtımı

YAYINLAR

Uluslararası Makaleler

 1. Altin S., Yildirim Y., Altin A., Transport of silver ions through a flat-sheet supported liquid membrane, Hydrometallurgy, 103 (1-4), 144-149 (2010)
 2. Altin S., Peker I.,Demircioglu N., The Effects of Diluents on Sodium Ion Transport through Bulk Liquid Membrane with Crown Ether Carriers, POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 83 (2), 275-283 (2009)
 3. Altin S., Demircioglu N., Peker I., Altin A.,Effects of acceptor phase and donor phase properties on sodium ions transport from aqueous solutions using liquid membrane systems, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 306 (1-3), 14-21 (2007)
 4. Altın, A., Altın, S., Elevli, B., Değirmenci, M., Öztürk, AK. (2005). The Effect of BOD5 and Flowrate of Activated Sludge Systems on Investment and Energy Costs, International Journal of Environment and Pollution (IJEP), 23(4), 425-437.
 5. Altın, A., Altın, S., Atmaca, E., Değirmenci, M., (2004), Lead (II) Removal from Natural Sandy Soils By Enhanced Electrokinetic Remediation, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology (BECT), 73(3), 551-560.
 6. Altın, S., Altın, A., Elevli, B., Cerit, O., (2003), Determination of Hospital Waste Composition and Disposal Method: A Case Study, Polish Journal of Environmental Studies (PJES), 12(2), 251-255.
 7. Altın, A., Altın, S., Değirmenci, M., (2003), Characteristic and Treatability of Hospital (Medical) Wastewaters, Fresenius Environmental Bulletin (FEB), 12(9), 1098-1108.
 8. Elif Alaydin, Gulcin Demirel, Sureyya Altin, Ahmet Altin, ( 2014 ),"Environmental Knowledge of Primary School Students: Zonguldak (Turkey) Example", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 1150 - 1155

Uluslararası Bildiriler

 1. Altin, A., Atmaca, E., Altin, S., Evren, V., (2007), Comparative cost analysis of the electro-Fenton and the photoelectro-Fenton processes, 6th Symposium on Electrokinetic Remediation (EREM 2007), June 12-15, Vigo, Spain, 49-50.
 2. Altın, S., (2007). The Effect of Temparature on Na+ Ion Treatment in Bulk Liquid Membrane Systems, 2nd International Conference on Water and Environment, 225-235, Algeria.
 3. Altın, A., Atmaca, E., Altın, S.,(2006), Effects of pH and H2O2 Concentrations on Treatment of Leachate by Using Electro-Fenton Methods,IV International Conference Interfaces Against Pollution, Granada, Spain, June 4-7, p. 186.
 4. Elevli, B., Altın, S., Elevli, S., (1996). Investigation of Land-Use as Mining or Alternative Purpose in Terms of Environmental and Economic Effects, The First International Symposium on Mine Environmental Engineering, 145-149, Kütahya.
 5. Elif Alaydin, Gulcin Demirel, Sureyya Altin, Ahmet ALTIN,  4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Environmental Knowledge of Primary School Students: Zonguldak (Turkey) Example, October 27-29, 2013, Barcelona, Spain
 6. Oztekin, E., Altın, S., (2015), Wastewater Treatment by Electrodialysis System and Fouling Problems,International Science and Technology Conference ISTEC 2015, September 2-4, St Petersburg, Russia.

Ulusal Makaleler

 1. Altın, A., Altın, S., (2001), Yeraltısuyu Kirliliği ve Koruma Alanlarının Belirlenmesinde Vadoz Zonun (Doygun Olmayan Zon) Önemi, Katı Atık ve Çevre Dergisi, Temmuz 2001, 2-11.
 2. Altın, S., Altın, A., Cerit, O., (2001), Hastane Katı Atıklarının Özellikleri ve Bertaraf Sistemleri: Sivas Örneği, Katı Atık ve Çevre Dergisi, Ocak 2001, 8-12.
 3. Değirmenci, M., Altın, A., Altın, S., (2000), Atıksu Miktarı ve BOİ5 Kirlilik Yükünün Biyolojik Arıtma Sistemi Maliyetlerine Olan Etkilerinin İncelenmesi, DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 2 (4), 1-14.
 4. Altın, A., Değirmenci, M., Altın, S., (1999), Sivas Kentinde Bulunan Hastane Atıksularının Miktar ve Özelliklerinin Belirlenmesi, DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(2), 33-47.
 5. Karagözoğlu, B., Altın, S., Peker, İ., (1998), Sivas Kentinin Atıksu, Katı Atık Ve İçme Suyu Durumuna Genel Bakış, Katı Atık ve Çevre Dergisi, 29, 15-24.
 6. Altın,A., Altın,S., Demirel, G., Alaydın, E. Uluslararası Finans Kuruluşlarınca Desteklenen Projelerde Çevre Yönetim Planı (ÇYP) ve Katı Atıklar, Katı Atık ve Çevre Dergisi, Ocak 2012, 85-11.

Ulusal Bildiriler

 1. Altın, S., Kaptan, H.Y.,  (2006). Radyoaktif Atıkların Çevresel Etkileri ve Yönetimi, II. Ulusal Mühendislik Kongresi, Bildiri ve Poster Kitabı, 109-120, Zonguldak.
 2. Altın, S., Peker, İ., (2004). Sıvı Membranların Genel Özellikleri ve Çevre Mühendisliğindeki Yeri, Çevre2004, I. Ulusal Çevre Kongresi Bildiri Kitabı, 247-255, Sivas.
 3. Karagözoğlu, B., Altın, A., Altın, S., (1998). Sularda Bulunan Nitrat'ın Kaynakları ve İnsan Sağlığına Etkileri ve Arıtma Yöntemleri, Kayseri I. Atıksu Sempozyumu Bildiri Kitabı, 50-57, Kayseri.
 4. Altın, A., Değirmenci, M., Altın, S., (1998). Hastane Atıksularının Arıtılması, Kayseri I. Atıksu Sempozyumu Bildiri Kitabı, 262-268, Kayseri.
 5. Altın,A.,   Altın,S.,  Demirel, G., Alaydın, E.   Uluslararası Finans Kuruluşlarınca Desteklenen Projelerde Çevre Yönetim  Planı  (ÇYP) ve Katı Atıklar, Ulusal KAtı Atık Yönetimi Kongresi, 2011 Girne.
 6. Alaydın, E., Altın,A., Demirel, G., Altın,S. İlköğretim Öğrencilerinin Atık İndirgeme, Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım (3R) Bilgi ve Eğitiminin Değerlendirilmesi; Zonguldak Örneği, 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 2012 Antalya.
 7. Altın,S., Alaydın, E., Altın,A., Demirel, G. Zonguldak İlinde Düzensiz Depolamadan Düzenli Depolamaya Geçiş Sürecinin Değerlendirilmesi, 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 2012 Antalya.

PROJELER

 1. Altın, S., Altın, A., Yıldırım, Y., Yılmaz, G., (Devam ediyor),Kadmiyum ve Gümüş İyonlarının Destekli Sıvı Membran Sistemlerinde Taşınımını Etkileyen Parametrelerin Bir Taşınım Modeli Kullanılarak İncelenmesi, TÜBİTAK Araştırma Projesi, ÇAYDAG-106Y085.
 2. Altın, A., Altın, S., Atmaca, E., (2006), Elektro-Fenton Oksidasyonu İle Sızıntısuyu Arıtımı, C.Ü. Araştırma Fonu Projesi, Proje No : M-260, Sivas.
 3. Altın, S., Peker, İ., (2003). Doğal Sulardan Sıvı-Sıvı Membran Sistemiyle Sodyum Gideriminin İncelenmesi, (Doktora), C.Ü. Araştırma Fonu, Proje No: M-183, Sivas.
 4. Altın, S., Cerit, O., (1997). Sivas Kentindeki Hastane Katı Atıklarının İncelenmesi ve Uygun Bertaraf Sisteminin Belirlenmesi (Y.Lisans), C.Ü. Araştırma Fonu, Sivas.
 5. BAP, BEÜ 2014-2016, Atıksulardan Ağır Metal Gideriminde Elektrodiyaliz, Ters Elektrodiyaliz, Elektrodeiyonizasyon ve Ters Elektrodeiyonizasyon Yöntemlerinin Karşılatırılması