TEZLER

Sıra
No

Mezuniyet
Tarihi

Adı Soyadı

Danışman

Tez Konusu

1.

12.06.2006

Aygül ÖZSU

Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM

ENTEGRE DEMİR-ÇELİK TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ

2.

21.07.2006

Özlem AYDIN

Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM

HAVADAKİ SO2 VE PM KONSANTRASYONUNUN İSTATİKSEL YÖNTEMLER İLE MODELLENMESİ: ZONGULDAK ŞEHİR ÖRNEĞİ

3. 

21.07.2006

Gülen ÖZTÜRK

Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM

DÜZCE İLİNDE TRAFİKTEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ

4.

14.03.2007

Selcen TECER

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTIN

ÇEVRE İÇİN EĞİTİM: BALIKESİR İLİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL TUTUM, BİLGİ, DUYARLILIK VE AKTİF KATILIM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA.

5.

28.05.2007

Elif ULUPINAR

Yrd. Doç. Dr. Ayten GENÇ

KURŞUNUN TOPRAKTA ADSORPSİYON MEKANİZMASININ BELİRLENMESİ

6

19.07.2007

Ömür YILDIRIM

Yrd.Doç. Ahmet ALTIN

KAĞIT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ELEKTRO-FENTON YÖNTEMİYLE ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

7.

19.07.2007

Fatma BAKIR

Yrd.Doç.Dr. Ahmet ALTIN

KURTBOĞAZI BARAJ GÖLÜNÜ BESLEYEN DERELERİN VE BARAJ ÇIKIŞ SUYUNUN ÇEVRESEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

8

16.07.2008

Aşkın OĞUZ

Yrd. Doç. Dr. Ayten GENÇ

YÜKSEK FIRIN CÜRUFU VE KAZANALTI KÜLÜNÜN ASİDİK BOYARMADDELERİN GİDERİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ

9

16.07.2008

Duygu DURGUN

Yrd. Doç. Dr. Ayten GENÇ

KÖMÜR KALİTESİNE BAĞLI OLARAK ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİNDEKİ KATI ATIK MİKTARININ BELİRLENMESİ

10.

05.09.2008

Özgür ZEYDAN

Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM

ZONGULDAK BÖLGESİ SERA GAZI EMİSYON MİKTARLARININ BELİRLENMESİ

11

10.03.2010

Melih ÖZGÜVEN

Yrd. Doç. Dr. Süreyya ALTIN

FLAT SHEET DESTEKLİ SIVI MEMBRAN SİSTEMİ KULLANILARAK, SULARDAN ÇİNKO GİDERİMİNİN İNCELENMESİ

12

24.05.2010

Musa KAYA

Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM

ORMAN YANGINLARI VE HAVA KİRLİLİĞİ: SERİK-ANTALYA ÖRNEĞİ

13

10.06.2010

Dilara TURHAN

Yrd. Doç. Dr. Süreyya ALTIN

ISO-14001'İN TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMALARI, UYGULAMADAKİ ZORLUKLAR VE BELİRSİZLİKLERİN ORTAYA KONULMASI

14

10.06.2010

Murat TETİK

Yrd. Doç. Dr. Ayten GENÇ

ENDÜSTRİYEL BOYUTTAKİ ÇÖKTÜRME HAVUZLARINDA ÇÖKELME VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

15

27.10.2010

Levent DURMAZ

Yrd. Doç. Dr. Ayten GENÇ

ATIK KAĞITLARIN KRAFT AMBALAJ KAĞIT ÜRETİMİNDE KULLANIMININ ÜRÜN KALİTESİNE OLAN ETKİSİ

16

27.10.2010

Kemal Özgür DİZER

Prof. Dr. Vural EVREN

KRAFT KAĞIT ÜRETİMİNDE ZETA POTANSİYELİN KAĞIT KALİTESİNE ETKİSİ

17

04.01.2011

Ali Ercan KÖSE

Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM

KAĞIT HAMURU FABRİKALARINDA ORTAY ÇIKAN YEŞİL LİKÖR TORTUSUNUN SUSUZLAŞTIRABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

18

21.06.2011

Sonay ALEMDAR

Yrd. Doç. Dr. Süreyya ALTIN

BİYOSORPSİYON YÖNTEMİ İLE KADMİYUM GİDERİMİ.

19

01.03.2012

Mustafa ERASLAN

Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ: KARABÜK İLİ ÖRNEĞİ

20

11.07.2012

Kemal UYAR

Doç. Dr. Ahmet ALTIN

KRAFT KAĞIT ENDÜSTRİSİNDE SU VE ATIK SU YÖNETİMİ

21

27.02.2013

Erinç KURU

Doç. Dr. Ayten GENÇ

KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNİN KENTSEL KATI ATIK YÖNETİMİNİN İNCELENMESİ.

22

17.07.2013

Mustafa PARTLAK

Doç. Dr. Şeyda ÖZÖNER

AFYONKARAHİSAR İLİ AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİNİN İNCELENMESİ