BÖLÜMÜMÜZ

PROGRAM ÇIKTILARI

Küçült Yazı Tipi Büyüt
 • Matematik, fen ve ilgili mühendislik konularını uygulama becerisi
 • Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 • Çevresel bir sistemi veya proses için modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 • Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 • Etkin bir şekilde iletişim kurabilme becerisi
 • Mühendislik uygulamalarını küresel ve toplumsal boyutlarda etkileri hakkında geniş bir bilgiye sahip olma yeteneği.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
 • Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik araçları kullanabilme becerisi.
 • Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamaları kullanma ve yenileme becerisi
 • Çevre Mühendisliği çözümleri konusunda hukuksal farkındalık
 • Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin