EĞİTİM - ÖĞRETİM

ADAY ÖĞRENCİLER

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Doğal kaynakların hızla tükendiği, kirlenmenin sınırlarının tanımlanamadığı Dünyamızda, insan, çevre ve teknoloji arasındaki dengeyi kurmaya ve korumaya çalışarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için çalışan bir mühendislik dalıdır.
Çevre Mühendisliği bir maddenin hammadde halinden, tüketiciye sunulmasına ve kullanıldıktan sonra uygun şekilde düzenlenmesine kadar tüm alanlarda görev ve sorumluluklara sahiptir.
Hava, su ve toprak kirlenmesinin önlenmesi için yapılan çalışmalar, faaliyetlerin güncel mevzuatlara uyumunun incelenmesi çevre mühendisliğinin çalışma alanlarıdır.
Çevre mühendisliği, hem çevreci yönüyle bir etik değere, hem de mühendislik yönüyle bilim ve teknolojiye hizmet eden ayrıcalıklı bir meslek dalıdır.

Çalışma Alanları;
 1. Her türlü endüstriyel işletmenin kurulması veya faaliyetin gerçekleşmesi konusunda mevzuata uygunluğu hakkında gerekli raporları hazırlayan, izinleri alan, denetleyen danışmanlık firmalarında
 2. Yerel yönetimlerde su temini ve arıtılması, atıksu toplanması ve arıtılması, katı atıkların yönetiminin yapılması, hava kirlenmesi kontrolü gibi faaliyetlerde görev alır.
 3. Altyapının ve arıtma tesislerinin projelendirilmesinde
 4. Arıtma tesisi seçimi, inşaatı, işletilmesi ve denetlenmesinde
 5. Çevre yönetim sistemlerinin planlanması ve uygulanması
 6. Su kaynaklarının korunması, toprak kirliliğinin önlemesi,
 7. Katı atıkların yönetiminin planlanması ve uygulanması
 8. Her türlü kirletici emisyonun kontrolünde hem özel, hem de kamu kuruluşlarında görev alabilir

Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü;

Bölümümüz fiziki ve laboratuar imkanları, öğretim üyeleri ve araştırma olanakları ile bilimsel ve teknolojik bilgi birikimi ve uygulama tecrübesi ile donatılmış Çevre Mühendisleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
 • Öğrencilerimiz teknik geziler ve düzenlenen konferanslarla çevre mühendisliği konusundaki gelişmeleri takip edebilirler.
 • Çevre topluluğu bünyesinde görevli öğretim elemanları rehberliğinde yeni faaliyetler planlayabilir ve uygulayabilirler.
 • Yapmakla yükümlü oldukları mesleki stajlarını, gerekli anlaşmalar dahilinde yurtdışında yapabilirler.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin