EĞİTİM - ÖĞRETİM

LİSANS EĞİTİMİ

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Çevre Mühendisliği Bölümü'nde lisans düzeyinde örgün ve ikinci öğretim programı yapılmaktadır. Program dili örgün öğretimde %30 İngilizce, ikinci öğretimde Türkçe olarak sürdürülmektedir. Dört yıllık lisans eğitimini, yani programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 40 iş günü stajını tamamlayan öğrencilere Çevre Mühendisi lisans diploması verilir.

Z.B.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

Örgün Öğretim

2015 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlamış/başlayacak öğrenciler için (2020 yılında güncellendi.)

2011 ve 2014 arasında 1. sınıfa başlamış öğrenciler için

2010 yılından önce 1. sınıfa başlamış öğrenciler için

  

İkinci Öğretim

2015 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlamış/başlayacak öğrenciler için (2020 yılında güncellendi.)

2011 ve 2014 arasında 1. sınıfa başlamış öğrenciler için

  

Değişim Programları

 

Çift Anadal Programı

Bölümümüzde İnşaat Mühendisliği Bölümü ile Çift Anadal programı yapılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz hem İnşaat Mühendisliği hem de Çevre Mühendisliği diplomasıyla mezun olabilmektedir.

Çift anadal programı için Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri geçerlidir.


Yandal Programları

Öğrencilerimiz fakültemizdeki diğer bölümlerle Yan Dal yapabilme imkanına sahiptir.

Yan Dal Programları:

  • Kimya - Fen Edebiyat Fakültesi
  • Biyoloji - Fen Edebiyat Fakültesi
  • Fizik - Fen Edebiyat Fakültesi
  • Geomatik Mühendisliği - Mühendislik Fakültesi
  • Maden Mühendisliği - Mühendislik Fakültesi
  • Makine Mühendisliği - Mühendislik Fakültesi

Yandal programları için Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin