EĞİTİM - ÖĞRETİM

STAJ

Küçült Yazı Tipi Büyüt
 
STAJ Yapacak Öğrencilerin Yol Haritası
STAJ ÖNCESİ
  1. Öğrencileriz staj başvurusu öncesinde bölümümüz internet sayfasındaki "Zorunlu Staj Formu" içerisindeki tüm bilgileri bilgisayarda doldurarak Dekanlık yetkili birimine imzalatacaklardır.
  2. Dekanlıkça imzalanan formu staj yapılacak kuruma ileterek onaylatacaklardır.
  3. Daha sonra staj yapılacak kurum tarafından onaylanan form 10 Mayıs'a kadar imza karşılığında Staj Komisyonu üyeleri olan Arş.Gör. Ali Kemal TOPALOĞLU'na veya Arş.Gör. Sinan UZUNÇARA'a teslim edilecektir. ("Zorunlu Staj Formu", Bölüm Sekreterliği'ne ya da üçüncü herhangi bir şahsa teslim EDİLMEYECEKTİR!)
  4. Staj yapacak öğrencilerin kesin listesi Mayıs ayı içerisinde açıklanacak ve bu listeye göre Öğrenci Sigorta İşlemleri başlatılacaktır.
  5. Bölümümüz internet sayfasından alınacak olan "STAJ SİCİL FİŞİ" doldurularak ve fotoğraf yapıştırılarak staja gitmeden önce Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna onaylatılacaktır.
  6. Öğrencilerin sigorta işlemlerinin yapıldığını gösteren "Sigorta Giriş Bildirgesi" staja başlama tarihinden iki hafta önce Fakülte Öğrenci İşleri Bürosundan alınacaktır.
  7. Staj defteri uygulaması kalkmış olup, öğrenciler Dekanlığın yayınlamış olduğu yönerge kapsamında, bilgisayar ortamında hazırlanacak olan bir Staj Sonuç Raporu oluşturacak ve Staj yaptığı kurumda onaylatacaktır.
 
STAJ SONRASI
  1. Staj Raporu 1 adet ciltlenmiş ve 1 adet CD kaydı ile birlikte imza karşılığında Staj Komisyonu üyelerine teslim edilecektir.
  2. Staj sicil fişi ve bölümümüz internet sayfasından alınacak olan "İŞVERENİN STAJYERİ DEĞERLENDİRME ANKETİ" staj sonunda staj yapılan kurum tarafından doldurularak kapalı ve mühürlü zarf içinde öğrenciye teslim edilecektir. Zarf iadeli taahhütlü posta/kargo yoluyla da bölümümüze gönderilebilir. Bu zarf Eylül ayının ikinci haftası son iş gününe kadar Bölüm Sekreterliğine ulaştırılmalıdır. Postada meydana gelecek gecikmelerden Staj Komisyonumuz sorumlu değildir. Bu nedenle öğrencilerimiz evraklarını titizlikle takip etmelidir.
  3. Teslim sırasında Öğrenci Staj Değerlendirme Anketi'ninde doldurulması gerekmektedir. Bu işlemler Eylül ayının ikinci haftası son iş gününe kadar mutlak süreyle tamamlanmalıdır.
 
ÖNEMLİ: Staj defteri, anketler (öğrenci ve işveren) ve staj sicil fişi belgelerinden herhangi birisi eksik olduğunda staj değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu kapsamda öğrencilerimizin Bölümümüz Staj Yönergesini ile yukarıda verilen prosedürü titizlikle okumaları ve staj değerlendirme prosedürünü öğrenmeleri büyük önem arz etmektedir.
 
STAJ KOMİSYONU
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin